Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har studert informatikk og robotikk, og da passet det veldig godt å få jobbe som forsker innenfor akkurat mitt fagfelt. I jobben min som forsker får jeg kombinere det jeg kan om programmering og teori. Jeg er med på å utvikle autonome, ubemannede båter, som blir viktig i Forsvarets fremtidige konsept for rydding av sjøminer. Denne teknologien vil føre til at Forsvarets kapabilitet innen minerydding blir mer effektiv, billigere og ikke minst sikrere for personellet. Jeg synes at dette er et veldig nyttig og givende arbeid.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jobben ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) går blant annet ut på å autonomisere båter. Jeg deltar i utviklingen av en avansert autopilot som ved hjelp av sensorinformasjon gjør at båten kjører selv og kan ta egne beslutninger. Båten kan de viktigste sjøveisreglene og tar selv beslutninger så den unngår å kjøre på hindringer. Akkurat nå jobber jeg også på et prosjekt hvor to båter skal samarbeide med hverandre. Båtene, Odin og Frigg, skal kunne trekke et minesveip sammen. I dag benytter Forsvaret bemannede fartøy til rydding av sjøminer. Målet er å kunne bruke autonome, ubemannede båter for å få mest mulig av personellet ut av det minefarlige området, og dermed slippe å risikere liv.

Jobben er todelt: den ene dagen sitter jeg på kontoret på Kjeller og programmerer frem løsninger for autonomien, mens den andre dagen er jeg i Horten og tester at algoritmene fungerer på båten i praksis.

«Automatisk» og «autonomi» er to uttrykk som går mye igjen i en vanlig arbeidsdag. At båten kan kjøre av seg selv, gjør den automatisk. At den kan kjøre av seg selv, og samtidig styre unna hindringer som oppstår på veien, gjør den autonom.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å bli forsker må man ha en mastergrad eller en doktorgrad . Jeg har en mastergrad i robotikk og intelligente systemer. Du må ha gode resultater for å få jobb som forsker. Det krever også litt personlige egenskaper. Du bør være disiplinert, tålmodig, konsentrert og utholdende, samtidig som du må kunne jobbe godt sammen med andre men også selvstendig. Arbeidsdagene varer ikke alltid fra åtte til fire, så innimellom kan det bli litt lange dager.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Kombinasjonen av å sitte og jobbe med å finne løsninger på problemer, og så faktisk gå ut og teste at det fungerer i praksis. Det synes jeg er det beste.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg misliker egentlig ingenting med jobben, men jeg skulle ønske at jeg var litt flinkere til å dokumentere og publisere resultater. Det er veldig lett å bli engasjert i det å få teorien til å fungere i praksis og haste videre til neste problem istedenfor å skrive rapporter.

Image
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Med en informatikkmaster med fokus på robotikk, er du attraktiv innen industrien. Vi i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) jobber tett med Norsk Forsvarsindustri, spesielt med Kongsberg Gruppen, så det ikke uvanlig at FFI-ere blir tilbudt jobb der. Mange av de jeg studerte med har fått jobber i konsulentselskaper som systemutviklere, siden vi har en solid programmeringsbakgrunn. Mastergraden kan brukes til veldig mye som har med programmering å gjøre. Jeg følte meg ganske trygg på å få jobb, egentlig. Programmeringskompetanse er noe folk trenger i dag, så det er mange jobber å velge blant.

Hva forventer man ca. av lønn?

– Siden FFI er statlig så tjener jeg nok litt mindre enn det man gjør i privat sektor. Begynnerlønnen som forsker med mastergrad er i dag ca. 515 000 på FFI. I de første årene er det en fastsatt lønnsutvikling, etter hvert blir den avhengig av resultater og ansvar.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Folk med mastergrad i informatikk, slik jeg har, svært gode utsikter til å få jobb. Programmeringskompetansen vår er ettertraktet i alle bransjer, så det er et meget trygt valg. Forsvarets forskningsinstitutt har 700 ansatte, og hver fjerde av oss har doktorgrad . Instituttet har forskningsprosjekter innenfor fagområder som matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap, historie og økonomi. Med så bredt faglig nedslagsfelt er det mange som har mulighet til å søke seg jobb her, men lista ligger høyt siden det er en veldig populær arbeidsplass.

Kombinasjonen av å sitte og jobbe med å finne løsninger på problemer, og så faktisk gå ut og teste at det fungerer i praksis. Det synes jeg er det beste.
Målet er å kunne bruke selvkjørende, ubemannede båter i minefarlige områder, slik at vi slipper å sende personell inn der, med fare for liv og helse.