Flysystemmekaniker Håkon Martin Lundberg

YrkesintervjuFlysystemmekaniker favoritt ikon

– Karakterkravene er høye, men kompetansen utdanningen gir kommer godt med i arbeidslivet, sier flysystemmekaniker Håkon Martin Lundberg.

Håkon Martin Lundberg
23 år
Flysystemmekaniker
Luftforsvaret, Andøya flystasjon.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Valget av yrke var basert på en mulighet til å kunne komme inn i Forsvaret og ha en operativ karriere. I tillegg virket det som et spennende yrke med mange muligheter både innenfor flybransjen og industrien for øvrig.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

– Hverdagen består av mange og varierte arbeidsoppgaver. Noen av de arbeidsoppgavene som går mest igjen er faseettersyn som også inkluderer at flyene blir vasket og får korrosjonsbehandling. Hovedformålet med det er preventivt vedlikehold som betyr at vi skal finne feil før det påvirker flyets luftdyktighet. Ettersyn deles i hovedsak opp i to deler – feilsøking og feilretting.

Utover det kalenderbaserte ettersynet består hverdagen av reparasjon og utbedring av det som måtte dukke opp av feil og mangler på flymaskinen etter endt tur. Det kan for eksempel være skifte av hjul og bremser. Vi får virkelig bruk for kompetansen vår når flymaskinen enkelte ganger returnerer fra oppdrag med feil som vi ikke har vært borti før.

Hvilken utdanning og kvalifikasjoner er nødvendig for å bli flysystemmekaniker?

– Jeg gikk elektro første året på videregående, før jeg søkte meg videre til flyfag. For øyeblikket finnes flyfag ved fire skolesteder i Norge. Når man går på flyfag må man forvente å ta mange eksamener der en må bestå med 75 prosent eller mer for å bli flymekaniker. Dersom man ikke består alle eksamener, vil man likevel ved enkelte arbeidsplasser kunne få tillatelse til å utføre andre typer jobber. Det er for at man skal kunne bygge kompetanse, og dermed bestå eksamenene.

Hva er det beste med yrket ditt?

– Det beste med yrket i Forsvaret er at man får mange ulike muligheter. Man kan til og med få muligheten til å være med på spennende og krevende øvelser og operasjoner i utlandet. Som systemmekaniker har man et veldig stort fagfelt som gir varierte utfordringer. Nesten ingen dager er like.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

– Det jeg misliker mest med yrket må være alt av rutineoppgaver. Det kan oppleves som ensformig.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

– I Forsvaret finnes det mange karrieremuligheter – noe som gir gode muligheter for å utfordre seg selv gjennom en lang karriere. Det finnes også videreutdanningsmuligheter i Forsvaret – faglig og i forhold til ledelse. Yrket gir også muligheter i det sivile. Utdanningen som flymekaniker er godt verdsatt både i Forsvaret og i det sivile. Mange som har utdannet seg som flymekanikere ender opp i oljebransjen etter hvert.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnsmessig varierer veldig ut ifra hvor man får seg jobb. I Forsvaret starter en flymekaniker med grunnlønn på 376 000 kroner i året. Man kan forvente seg litt overtid og også noen øvelsesdøgn som vil komme i tillegg til grunnlønnen. Etter ti år vil man være garantert minimum 472 000 kroner årlig, men det ligger potensial til å nå opp mot 500 000 kroner litt avhengig av valg vedkommende gjør. Vi har også en pensjonsalder som er ti år lavere enn de sivile har.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg anser muligheten for å få jobb innenfor dette yrket som svært god. Både det sivile markedet og Forsvaret trenger flymekanikerkompetansen fremover – noe som vil gi mange jobbmuligheter. Spesielt Forsvaret har behov for mye nytt personell til sine nye fly og helikopter.

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • Når man går på flyfag må man forvente å ta mange eksamener der en må bestå med 75 prosent eller mer.
    • Som systemmekaniker har man et veldig stort fagfelt som gir varierte utfordringer.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser