Fire kokker står i et stort institusjonskjøkken.
Yrkesbeskrivelse

Institusjons­kokk

favoritt ikon

Institusjonskokker lager mat ved storkjøkken og institusjoner, basert på kunnskap om ernæring, kosthold og helse.

Arbeidsoppgavene til institusjonskokker er stort sett de samme som for restaurantkokker. Den største forskjellen er at institusjonskokken har ekstra kunnskaper om ernæring, kosthold og helse.

Som institusjonskokk har du kunnskap om næringsinnholdet i råvarene, hvordan man kan ta hensyn til ulike matallergier, hvordan du kan lage dietter til dem som er syke, og hva man bør spise for å holde seg frisk.

Dette yrket handler mye om å glede dem du lager maten for, med fristende retter som kan gi positive matopplevelser.

Du må også ha kunnskaper om regelverket innenfor hygiene og HMS.

Vanlige arbeidsoppgaver for institusjonskokken:

  • lage menyer, som gjerne kan følge årstidene
  • velge ut, kjøpe inn og behandle råvarer 
  • tilberede kald og varm mat, både hverdagsmat og selskapsmat
  • vask og renhold av kjøkken

En del institusjonskokker jobber turnus.

Ofte jobber du tett sammen med kostøkonomer, kliniske ernæringsfysiologer, helsefagarbeidere og sykepleiere.

Yrket kan også kalles storkjøkkenkokk eller ernæringskokk.

Hvor jobber institusjonskokker?

Som institusjonskokk kan du jobbe ved sentralkjøkken eller storkjøkken på sykehus, sykehjem eller andre helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan jobbe i personalkantiner, skolekantiner, barnehager, skoler, Forsvaret, fengsler eller innenfor oljeindustrien.

Personlige egenskaper

En institusjonskokk bør være glad i å lage mat, være nøyaktig og strukturert, samt kunne jobbe effektivt og planmessig. Kokkeyrket kan være fysisk krevende og det vil være en fordel å være i god form. Det er viktig å ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber institusjonskokkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kokk
Alle sektorer
21 934 personer
9 320 personer
12 614 personer
Ca 193 kr
Ca 198 kr
Ca 191 kr
31 340 kr
32 040 kr
30 960 kr
376 080 kr
384 480 kr
371 520 kr
Ca 193 kr
Ca 198 kr
Ca 191 kr
31 340 kr
32 040 kr
30 960 kr
376 080 kr
384 480 kr
371 520 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
32 800 kr
32 240 kr
33 180 kr
393 600 kr
386 880 kr
398 160 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
33 380 kr
32 690 kr
33 840 kr
400 560 kr
392 280 kr
406 080 kr
Kokk
Privat
18 192 personer
6 584 personer
11 608 personer
Ca 189 kr
Ca 186 kr
Ca 190 kr
30 570 kr
30 180 kr
30 750 kr
366 840 kr
362 160 kr
369 000 kr
Ca 189 kr
Ca 186 kr
Ca 190 kr
30 570 kr
30 180 kr
30 750 kr
366 840 kr
362 160 kr
369 000 kr
Ca 200 kr
Ca 191 kr
Ca 204 kr
32 380 kr
31 010 kr
33 070 kr
388 560 kr
372 120 kr
396 840 kr
Ca 200 kr
Ca 191 kr
Ca 204 kr
33 000 kr
31 520 kr
33 750 kr
396 000 kr
378 240 kr
405 000 kr
Kokk
Heltid
Alle sektorer
12 881 personer
4 458 personer
8 423 personer
Ca 198 kr
Ca 202 kr
Ca 196 kr
32 020 kr
32 780 kr
31 790 kr
384 240 kr
393 360 kr
381 480 kr
Ca 198 kr
Ca 202 kr
Ca 196 kr
32 020 kr
32 780 kr
31 790 kr
384 240 kr
393 360 kr
381 480 kr
Ca 209 kr
Ca 203 kr
Ca 211 kr
33 790 kr
32 890 kr
34 260 kr
405 480 kr
394 680 kr
411 120 kr
Ca 209 kr
Ca 203 kr
Ca 211 kr
34 490 kr
33 480 kr
35 020 kr
413 880 kr
401 760 kr
420 240 kr
Kokk
Heltid
Privat
10 895 personer
3 134 personer
7 761 personer
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 194 kr
31 320 kr
30 980 kr
31 490 kr
375 840 kr
371 760 kr
377 880 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 194 kr
31 320 kr
30 980 kr
31 490 kr
375 840 kr
371 760 kr
377 880 kr
Ca 208 kr
Ca 198 kr
Ca 211 kr
33 630 kr
32 100 kr
34 240 kr
403 560 kr
385 200 kr
410 880 kr
Ca 208 kr
Ca 198 kr
Ca 211 kr
34 380 kr
32 760 kr
35 020 kr
412 560 kr
393 120 kr
420 240 kr
Kokk
Deltid
Alle sektorer
9 053 personer
4 862 personer
4 191 personer
Ca 184 kr
Ca 190 kr
Ca 179 kr
29 730 kr
30 850 kr
29 010 kr
356 760 kr
370 200 kr
348 120 kr
Ca 184 kr
Ca 190 kr
Ca 179 kr
29 730 kr
30 850 kr
29 010 kr
356 760 kr
370 200 kr
348 120 kr
Ca 187 kr
Ca 192 kr
Ca 181 kr
30 280 kr
31 170 kr
29 250 kr
363 360 kr
374 040 kr
351 000 kr
Ca 187 kr
Ca 192 kr
Ca 181 kr
30 540 kr
31 410 kr
29 540 kr
366 480 kr
376 920 kr
354 480 kr
Kokk
Deltid
Privat
7 297 personer
3 450 personer
3 847 personer
Ca 177 kr
Ca 178 kr
Ca 176 kr
28 680 kr
28 800 kr
28 580 kr
344 160 kr
345 600 kr
342 960 kr
Ca 177 kr
Ca 178 kr
Ca 176 kr
28 680 kr
28 800 kr
28 580 kr
344 160 kr
345 600 kr
342 960 kr
Ca 179 kr
Ca 180 kr
Ca 178 kr
28 960 kr
29 160 kr
28 780 kr
347 520 kr
349 920 kr
345 360 kr
Ca 179 kr
Ca 180 kr
Ca 178 kr
29 240 kr
29 420 kr
29 080 kr
350 880 kr
353 040 kr
348 960 kr
Kokk
Kommunal
2 682 personer
2 020 personer
662 personer
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 217 kr
35 850 kr
36 030 kr
35 230 kr
430 200 kr
432 360 kr
422 760 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 217 kr
35 850 kr
36 030 kr
35 230 kr
430 200 kr
432 360 kr
422 760 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca 209 kr
34 660 kr
34 940 kr
33 840 kr
415 920 kr
419 280 kr
406 080 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca 209 kr
34 900 kr
35 150 kr
34 170 kr
418 800 kr
421 800 kr
410 040 kr
Kokk
Deltid
Kommunal
1 432 personer
1 155 personer
277 personer
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 210 kr
35 430 kr
35 720 kr
34 070 kr
425 160 kr
428 640 kr
408 840 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 210 kr
35 430 kr
35 720 kr
34 070 kr
425 160 kr
428 640 kr
408 840 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 210 kr
35 110 kr
35 340 kr
34 090 kr
421 320 kr
424 080 kr
409 080 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 210 kr
35 270 kr
35 490 kr
34 300 kr
423 240 kr
425 880 kr
411 600 kr
Kokk
Heltid
Kommunal
1 250 personer
865 personer
385 personer
Ca 223 kr
Ca 223 kr
Ca 221 kr
36 100 kr
36 180 kr
35 870 kr
433 200 kr
434 160 kr
430 440 kr
Ca 223 kr
Ca 223 kr
Ca 221 kr
36 100 kr
36 180 kr
35 870 kr
433 200 kr
434 160 kr
430 440 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
Ca 208 kr
34 340 kr
34 610 kr
33 730 kr
412 080 kr
415 320 kr
404 760 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
Ca 208 kr
34 640 kr
34 880 kr
34 110 kr
415 680 kr
418 560 kr
409 320 kr
Kokk
Statlig
1 060 personer
716 personer
344 personer
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
35 800 kr
35 780 kr
35 860 kr
429 600 kr
429 360 kr
430 320 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
35 970 kr
35 920 kr
36 120 kr
431 640 kr
431 040 kr
433 440 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
35 390 kr
35 290 kr
35 590 kr
424 680 kr
423 480 kr
427 080 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
36 000 kr
35 890 kr
36 200 kr
432 000 kr
430 680 kr
434 400 kr
Kokk
Heltid
Statlig
736 personer
459 personer
277 personer
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 750 kr
35 580 kr
36 010 kr
429 000 kr
426 960 kr
432 120 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 930 kr
35 750 kr
36 270 kr
431 160 kr
429 000 kr
435 240 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 220 kr
35 010 kr
35 550 kr
422 640 kr
420 120 kr
426 600 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 870 kr
35 680 kr
36 160 kr
430 440 kr
428 160 kr
433 920 kr
Kokk
Deltid
Statlig
324 personer
257 personer
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca
36 070 kr
36 250 kr
432 840 kr
435 000 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca
36 170 kr
36 320 kr
434 040 kr
435 840 kr
Ca 223 kr
Ca 223 kr
Ca
36 090 kr
36 120 kr
433 080 kr
433 440 kr
Ca 223 kr
Ca 223 kr
Ca
36 540 kr
36 540 kr
438 480 kr
438 480 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken