Kvalitetssikret av Faglig råd for restaurant og matfag 15. februar 2022

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgåvene til ernæringskokkar, tidlegare kalla for institusjonskokkar, er stort sett dei same som for restaurantkokkar. Den største forskjellen er at ernæringskokken har kunnskapar om tilberedning og servering av spesialkost. 

Ernæringskokken har kunnskap om å tilpassa mat og rettar etter ulike behov, allergiar, intoleransar, livsstilssjukdommar og kost i ulike livsfasar. 

Som ernæringskokk har du kunnskap om korleis du kan laga diettar til dei som er sjuke, og kva ein bør eta for å halda seg frisk.

Dette yrket handlar mykje om å gleda dei du lagar maten for, med freistande rettar som kan gi positive matopplevingar.

Du må òg ha kunnskapar om regelverket innanfor hygiene og HMS.

Vanlege arbeidsoppgåver for ernæringskokken:

  • laga menyar, som gjerne kan følgja årstidene
  • velja ut, kjøpa inn og behandla råvarer 
  • laga kald og varm mat, både spesialkost, kvardagsmat og selskapsmat
  • vask og renhold av kjøkken

Ein del institusjonskokkar jobbar turnus.

Ofte jobbar du tett saman med kostøkonomar, kliniske ernæringsfysiologar, helsefagarbeidarar og sjukepleiarar

Hvor jobber ernæringskokkar ?

Som ernæringskokk kan du jobbe ved sentralkjøken eller storkjøken på sjukehus, sjukeheim eller andre helse- og omsorgsinstitusjonar. Du kan jobbe i personalkantiner, skolekantiner, barnehagar, skolar, Forsvaret, fengsel eller innanfor oljeindustrien.

Intervjuer

Som ernæringskokk på et stort sykehus er kjøkkenredskapene tilpasset produksjonen. Anita Fogstad Løvli har den største vispen i hånden. Den er stor som en padleåre.

Ernæringskokk

Anita Fogstad Løvli

En interesse for hva mat betyr for helsen, spesielt når man er syk og svak gjorde at jeg valgte å bli ernæringskokk, sier Anita Fogstad Løvli.

Viktige egenskaper

Ein ernæringskokk bør vere glad i å lage mat, vere nøyaktig og strukturert, samt kunne jobbe effektivt og planmessig. Kokkeyrket kan vere fysisk krevjande, derfor er det ein fordel å vere i god form. Det er viktig å ha gode samarbeidsevner.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

De vanligste jobbene blant ernæringskokkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 458106 - Institusjonskokkfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ernæringskokkar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5122131 - ERNÆRINGSKOKK
  • 5122105 - INSTITUSJONSKOKK

Andre yrke

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
En hovmester planlegger serveringen med servitører og kokker

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.
Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient.

Klinisk ernæringsfysiolog

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.
Kvinneleg kokk på et kjøkken

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.
En konditor sprøyter ut kakedeig på en stekeplate

Konditor

Som konditor arbeider du med å lage, pynte og setje saman kaker av ulikt slag.
Kostøkonom prater med kokker

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.
Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer éin- og fåcella organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.
Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.