Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Videreutdanningen i akuttsykepleie er en spesialistutdanning som gir deg en avansert sykepleiefaglig fordypning og etterspurt kompetanse.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Akuttsykepleie, videreutdanning

Alle utdanninger innen