Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

90

Semester

3

Studietempo

Heltid

Om studiet

Videreutdanningen i akuttsykepleie er en spesialistutdanning som gir deg en avansert sykepleiefaglig fordypning og etterspurt kompetanse.

Akuttsykepleiere har sin funksjon ved akutt og kritisk sykdom og skade, og jobber fortrinnsvis i akuttmottak, på legevakt eller i akuttfunksjoner utenfor sykehus. Akuttmottaket er sykehusets «dør inn», og de aller fleste pasientene passerer gjennom her. Samfunnet og helsevesenet vårt har derfor stort behov for akuttsykepleiere med avansert vurderings-, handlings- og samhandlingskompetanse, og evne til kunnskapsbasert praksis innen akuttsykepleie og akuttmedisin.

Kvalifikasjon/tittel

Akuttsykepleie, videreutdanning

Alle utdanninger innen