Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Videreutdanningen i akuttsykepleie er en spesialistutdanning som gir deg en avansert sykepleiefaglig fordypning og etterspurt kompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Akuttsykepleie, videreutdanning

Alle utdanninger innen