Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

90

Semester

3

Om studiet

 

Neste opptak Høst 2019

Samfunnet og helsevesenet har behov for spesialister med kunnskap og forståelse for pasienter som trenger akutt behandling for sykdommer eller skader, og som har kompetanse i nye behandlingsmetoder som den medisinske og tekniske utviklingen har båret frem. Er du en offentlig godkjent sykepleier med minst to års yrkeserfaring er du kvalifisert for opptak på dette studiet.

Videreutdanning i akuttsykepleie er en spesialistutdanning, og ett av få lignende studietilbud i Norge. Studiet gir deg en sykepleiefaglig fordypning, og du vil også studere emner innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap og medisin, samt fordype deg i akuttsykepleie som fag og yrkesutøvelse.

Kvalifikasjon/tittel

Akuttsykepleie, videreutdanning

Tilbys ved:

  • Fredrikstad