Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Videreutdanningen i avansert sykepleie ved NTNU retter seg både mot sykepleiere i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som ønsker å yte effektiv helsehjelp av god kvalitet til pasienter med kompliserte sykdomstilstander. Studiet kvalifiserer deg for å utøve spesialsykepleie til pasienter med sammensatte, akutte og langvarige sykdomstilstander.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Avansert sykepleie

Alle utdanninger innen