Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 11. september
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

7. desember 2023.

Om studiet

Kvifor studere familieterapi og relasjonelt arbeid?

Gjennom studiet får du kompetanse om korleis møte menneske i livskriser, som samlivsbrot, sorg, overgrepsproblematikk og vald i nære relasjonar. Du kan også spesialisere deg i konsultasjonsarbeid knytt til samarbeid og konflikthandtering, til dømes på arbeidsplassen eller i skulen.

Du kan studere Familieterapi og relasjonelt arbeid ved campus Bergen. 

Kva lærer du?

  • samtaletilnærmingar og relasjonelle arbeidsmåtar
  • individuelle samtaler, parterapi og samlivsstyrkende tiltak
  • foreldrerettleiing og nettverksarbeid
  • relasjonelt arbeid i organisasjoner og konflikthåndtering

Fleksibelt studietilbod

Du vel mellom to studieretningar:

  • familieterapi og nettverksarbeid
  • relasjonelt arbeid i organisasjonar 

Studiets oppbygging

Praktisk informasjon

Vil du ta påbygg til master?

Har du allereie tatt vidareutdanning i familieterapi eller ei anna relevant relasjonell vidareutdanning, kan du søke direkte til 3. studieår. Her kan du lese om påbygg til masterprogrammet.

Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

Det er mogleg å kvalifisere for opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søker har ansvar for å sørge for praksisplass, se mer informasjon i studieplan.

  • Søknadskode: 3058, 3059

forbehold om oppstart - nynorsk

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Tar du studieretninga familieterapi og nettverksarbeid, blir du kvalifisert for terapeutisk arbeid, til dømes som familieterapeut.

Tar du studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar, blir du kvalifisert for ulike typar relasjons- kommunikasjons- og dialogarbeid.
Det kan vere rådgiving, rettleiing, gruppeleiing, arbeid med pårørande, konfliktløysing og samarbeid på ulike nivå.

Med fullført mastergrad blir du også kvalifisert for å søke opptak til ph.d.-program.

Alle utdanninger innen