Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Vil du auke kompetansen din til å jobbe med relasjonar mellom par, familiar, nettverk eller i organisasjonar? 

Kvifor studere familieterapi og relasjonelt arbeid?

Gjennom studiet får du kompetanse om korleis møte menneske i livskriser, som samlivsbrot, sorg, overgrepsproblematikk og vald i nære relasjonar. Du kan også spesialisere deg i konsultasjonsarbeid knytt til samarbeid og konflikthandtering, til dømes på arbeidsplassen eller i skulen.

Du kan studere Familieterapi og relasjonelt arbeid ved campus Bergen. 

Kva lærer du?

  • samtaletilnærmingar og relasjonelle arbeidsmåtar
  • individuelle samtaler, parterapi og samlivsstyrkende tiltak
  • foreldrerettleiing og nettverksarbeid
  • relasjonelt arbeid i organisasjoner og konflikthåndtering

Fleksibelt studietilbod

Du vel mellom to studieretningar:
- Familieterapi og nettverksarbeid, og 
- Relasjonelt arbeid i organisasjonar

Studiets oppbygging

Vil du ta påbygg til master?

Har du allereie tatt vidareutdanning i familieterapi eller ei anna relevant relasjonell vidareutdanning, kan du søke direkte til 3. studieår. Her kan du lese om påbygg til masterprogrammet.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Tar du studieretninga familieterapi og nettverksarbeid, blir du kvalifisert for terapeutisk arbeid, til dømes som familieterapeut.

Tar du studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar, blir du kvalifisert for ulike typar relasjons- kommunikasjons- og dialogarbeid.
Det kan vere rådgiving, rettleiing, gruppeleiing, arbeid med pårørande, konfliktløysing og samarbeid på ulike nivå.

Med fullført mastergrad blir du også kvalifisert for å søke opptak til ph.d.-program.

Alle utdanninger innen