Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 22. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2022.

Om studiet

Vil du auke kompetansen din til å jobbe med relasjonar mellom par, familiar, nettverk eller i organisasjonar?

Du får kompetanse om korleis møte menneske i livskriser, som samlivsbrot, sorg, overgrepsproblematikk og vald i nære relasjonar. Du kan også spesialisere deg i konsultasjonsarbeid knytt til samarbeid og konflikthandtering, til dømes på arbeidsplassen eller i skulen. Studiet er organisert som ei fleksibel deltidsutdanning og nær din eigen arbeidspraksis.

Du kan velje mellom to studieretningar:

 • familieterapi og nettverksarbeid
 • relasjonelt arbeid i organisasjonar 

Du lærer blant anna om:

 • samtaletilnærmingar og relasjonelle arbeidsmåtar
 • individuelle samtaler, parterapi og samlivsstyrkende tiltak
 • foreldrerettleiing og nettverksarbeid
 • relasjonelt arbeid i organisasjoner og konflikthåndtering

Vil du ta påbygg til master?

Har du fullført vidareutdanning i familieterapi eller ei anna relevant relasjonell vidareutdanning, kan du søke om plass frå og med 3. studieår på dette masterprogrammet. Her kan du lese om suppleringsopptaket til masterprogrammet.

Korleis er undervisninga?

Studiet er ein kombinasjon av samlingar og sjølvstudium. Det er fire vekesamlingar i løpet av studieåret.

Du får ei variert og studentaktiv undervisning. Vi har blant anna førelesningar og seminar, og presentasjonar og diskusjonar om erfaringar frå praksis. I tillegg får du praktiske øvingar og ferdigheitstrening, og arbeid i grupper.

Mellom samlingane deltek du i grupperettleiing med ekstern rettleiar og læring ved eigen arbeidsstad eller hospiteringspraksis. For studieretninga familieterapi og nettverksarbeid er kravet 220 timar ekstern grupperettleiing og for studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar er kravet 120 timer. I tillegg kjem sjølvstendig arbeid med masteroppgåva di. Gjennom heile studietida vil du ha dialog med medstudentar og undervisarar i den digitale læringsplattforma Canvas.

Praksis

Du kan ha praksis ved eigen arbeidsplass eller hospiteringspraksis ved anna eigna stad.

Viss du vel studieretninga familieterapi og nettverksarbeid må du:

 • gjennomføre praksis i terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersonar, par, foreldre, familiar, nettverk og grupper
 • oppfylle kravet om 320 timer terapeutisk praksis i løpet av studiet og før innlevering av masteroppgåva.

Viss du vel studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar må du:

 • gjennomføre praksis til dømes innan rådgjeving og rettleiing, gruppeleiing, teamarbeid, nettverksarbeid, pedagogisk arbeid, leiing og kompetanseutvikling. Det kan også vere ulike former for krisehandtering, støttesamtalar, tilrettelegging, bistand- og pårørandearbeid.

Studiets oppbygging

Timeplan

Datoar for samlingar studieåret 2022/23:

 • Veke 34 hausten 2022
 • Veke 45 hausten 2022
 • Veke 8 våren 2023
 • Veke 19 våren 2023

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/ Sjå informasjon om medisinsk testing.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Kva blir du kvalifisert for?

Tek du studieretninga familieterapi og nettverksarbeid, blir du kvalifisert for terapeutisk arbeid, til dømes som familieterapeut.

Tek du studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar, blir du kvalifisert for ulike typar relasjons- kommunikasjons- og dialogarbeid. Det kan vere rådgiving, rettleiing, gruppeleiing, arbeid med pårørande, konfliktløysing og samarbeid på ulike nivå.

Med fullført mastergrad blir du også kvalifisert for å søke opptak til ph.d.-program.

Alle utdanninger innen