Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 41.30 (primær)
  • 46.10 (ordinær)
Studieplasser: 90
Søknadskode (SO): 209080

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Enkelte livssituasjoner er vanskelige å løse alene. Som utdannet sosionom vil du kunne bistå enkeltmennesker og være med på å løse sosiale utfordringer i samfunnet.

Fullført og bestått studium i sosialt arbeid gir yrkestittelen sosionom. Sosionom betyr "den som kjenner samfunnet" og som utdannet sosionom vil du møte mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Ved fullført grad vil du være kvalifisert for å bistå med å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer. Det sosiale arbeidet foregår både på individ, gruppe, system og samfunnsnivå.

Sosionomstudiet ved Høgskolen i Innlandet legger spesielt vekt på at kritisk refleksjon kan bidra til at du kan skape forbedring og nødvendige endringer. 

Sosialt arbeid bygger på grunnleggende verdier som sosial rettferdighet, respekt, likeverd, medmenneskelighet og solidaritet. Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse hentes fra både teori og praksis, og fra egne og beslektede fagområder.

Studentene skal beherske å tilrettelegge og gjennomføre prosesser i ulike profesjonelle sammenhenger. Studiet retter oppmerksomheten mot personlig utvikling og faglig skikkethet i møte med mennesker.

Studiet er inndelt i sju emner og for hvert emne er det utarbeidet en egen emnebeskrivelse. Det er lagt vekt på å integrere teoretisk, erfarings- og brukerkunnskap. Videre vektlegges trening i å lede prosesser gjennom likeverdig kommunikasjon. 

Du må følge emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før du kan få gå videre i studiet.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les om krav til realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 49,9
Kvote for førstegangsvitnemål: 43,3
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Sosionomer kan bygge på utdanningen med for eksempel master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier og master i karriereveiledning som begge tilbys ved Høgskolen i Innlandet.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland. Skulle du som sosionom i fremtiden fullføre en mastergrad, kan du bygge videre med PHD-studier ved Høgskolen i Innlandet, samt ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Høgskolen i Innlandet har i tillegg et mangfold av etter- og videreutdanningstilbud som er relevante for sosionomer. 

Utveksling

Sosialt arbeid er et internasjonalt fag, og bachelor i sosialt arbeid/ BA Social Work er en internasjonal grad. I sosionomstudiet vil du få innsikt i internasjonale sosialfaglige perspektiver både gjennom undervisningen og litteraturen som benyttes. Deler av undervisningen og pensumlitteraturen vil være på engelsk. 

Høgskolen har avtaler med en rekke internasjonale samarbeidspartnere som bidrar til internasjonale perspektiver i studiet. Sosionomstudiet har samarbeidspartnere både i India, England, Palestina, Danmark og Hellas.

Som student har du anledning til å søke om å gjennomføre andre års praksisperiode i utlandet. Høgskolen vurderer og kvalitetssikrer relevante praksisplasser på lik linje med praksisplasser i Norge, og det stilles de samme faglige kravene til læringsutbytte for studentene. Ca. ti prosent av studentkullet gis anledning til å gjennomføre praksisperioden sin i utlandet hvert år.

Hele eller deler av tredje studieår kan, etter godkjenning fra høgskolen, gjennomføres ved en utdanningsinstitusjon utenlands.

For mer informasjon om praksismuligheter i utlandet, ta kontakt med studiekoordinator Åse Mari Fyksen.

Hvorfor reise på utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Alle utdanninger innen