Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 43.80 (primær)
  • 51.70 (ordinær)
Studieplasser: 87
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 251080

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Bachelor i sosialt arbeid er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med mennesker. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med å forebygge, redusere og løse sosiale problemer. Hvorfor velge studier ved VID? Vi har lang og bred erfaring i å drive studiet. Vi tilbyr tett oppfølging av studenter. Vi skaffer gode og relevante praksisplasser. Det er mulighet for praksis og teoristudier i utlandet. Vi har et godt studiemiljø og har fokus på studentdemokrati. VID har en sentral beliggenhet.

Bachelor. Heltid, 3 år.

Studiets oppbygging

Bachelor i sosialt arbeid er en tverrfaglig basert grunnutdanning som kvalifiserer for arbeid med sosiale problemer på ulike felt og med ulike målgrupper.

I utdanningen kombineres faget sosialt arbeid med en rekke andre fag. Samfunnsfag, psykologi, juridiske emner og etikk er spesielt vektlagt.


Praksis og feltstudier utgjør omkring en fjerdedel av studiet. Praksis skal tilføre studenten noe nytt og utvide studentens erfaringsgrunnlag. Studenten får individuell veiledning og skal bruke praksisperioden som en aktiv læringsperiode, med tid til å reflektere over og utvikle sin rolle som fremtidig sosionom.
Hovedpraksis utgjør ca. 20 uker.

Heltidsutdanningen går over 3 år. Deler av undervisningen og studentaktiviteter er obligatorisk.

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden.

Opptaksinformasjon

Søk på studiet via Samordna opptak.

Se søknadsfrister på studiesiden.

Krav om politiattest.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Alle utdanninger innen