Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 32.00 (primær)
  • 46.00 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

224900

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å arbeide for at flere kommer inn i arbeidslivet og forblir der?

Noen sliter med å få innpass, mens andre står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Gjennom studieprogrammet i arbeids- og velferdsfag opparbeider du deg solid kompetanse på hvordan mennesker kan inkluderes i arbeidslivet og hvordan vi kan forebygge at noen faller ut.

Du lærer om arbeidslivet, arbeidsrett, sosial inkludering og integrering, seniorpolitikk, brukermedvirkning og virkemiddelapparatet, samt arbeids- og velferdspolitikk. Du lærer også hvordan HR-arbeid kan bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø. Denne fagkombinasjonen finner du kun ved Høgskolen i Østfold, og ved fullført utdanning får du tittelen velferdsviter.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arbeids- og velferdsfag

Alle utdanninger innen