Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Ikke opptak høst 2024

Ønsker du å arbeide for at flere kommer inn i arbeidslivet og forblir der?

Noen sliter med å få innpass, mens andre står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Gjennom studieprogrammet i arbeids- og velferdsfag opparbeider du deg solid kompetanse på hvordan mennesker kan inkluderes i arbeidslivet og hvordan vi kan forebygge at noen faller ut.

Du lærer om arbeidslivet, arbeidsrett, sosial inkludering og integrering, seniorpolitikk, brukermedvirkning og virkemiddelapparatet, samt arbeids- og velferdspolitikk. Du lærer også hvordan HR-arbeid kan bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø. Denne fagkombinasjonen finner du kun ved Høgskolen i Østfold, og ved fullført utdanning får du tittelen velferdsviter.

Fakultet for helse, velferd og organisasjon jobber med strategiske spørsmål knyttet til utvikling av studieporteføljen, herunder videreutvikling og organisering av studietilbud innenfor fagområdet arbeid og velferd.
Informasjon om neste mulige opptak og innretning for studieprogram innenfor dette fagområdet vil foreligge i løpet av høsten 2024.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arbeids- og velferdsfag

Alle utdanninger innen