Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Ikke opptak 2023

Ønsker du å arbeide for at flere kommer inn i arbeidslivet og forblir der?

Noen sliter med å få innpass, mens andre står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Gjennom studieprogrammet i arbeids- og velferdsfag opparbeider du deg solid kompetanse på hvordan mennesker kan inkluderes i arbeidslivet og hvordan vi kan forebygge at noen faller ut.

Du lærer om arbeidslivet, arbeidsrett, sosial inkludering og integrering, seniorpolitikk, brukermedvirkning og virkemiddelapparatet, samt arbeids- og velferdspolitikk. Du lærer også hvordan HR-arbeid kan bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø. Denne fagkombinasjonen finner du kun ved Høgskolen i Østfold, og ved fullført utdanning får du tittelen velferdsviter.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arbeids- og velferdsfag

Alle utdanninger innen