Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Oppstart: 29. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

26. november 2022.

Om studiet

Vil du utvikle kompetansen din slik at du kan møte morgendagens utfordringer i barnevernsfeltet?

Hvorfor studere barnevernsarbeid ved HVL?

Ved å studere barnevernsarbeid tilegner du deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse som styrker deg i arbeidet med komplekse barnevernssaker. Studerer du barnevernsarbeid ved HVL får du en fordypning i deltakelse og medborgerskap, og sosial ulikhet og marginalisering. Du lærer om barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, og om hvilke forhold i samfunnet som særlig har betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv.

I de senere år har det blitt lagt vekt på barn, unge og familiers deltakelse i barnevernssaker, under opphold i fosterhjem og/eller i institusjonsopphold. Vi ser hvordan sosial ulikhet kan bidra til marginalisering og utenforskap, og hvilken betydning dette kan ha for de det gjelder. På studiet lærer du om kritisk refleksjon over egen praksis og kunne vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, forskning og relevant rettspraksis.  

Innovasjon og fagutvikling og vilkår for utvikling og endring av praksiser i barnevernsfeltet er andre viktige tema i utdanningen. Du lærer om hvordan du kan igangsette og lede fagutviklingsprosjekt, samt kunne designe og gjennomføre forskning. Gjennom en fire ukers prosjektpraksis innen barnevernsfeltet arbeider du med et fagutviklingsprosjekt. Prosjektpraksisen bidrar til å utvikle din kritiske, analytiske og praktiske kompetanse. 

Barnevernsarbeid er en av tre studieretninger på masterprogrammet Sosialvitenskap og fyller kravene til master i barnevernsarbeid. 

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

Utveksling 

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester. Det er inngått avtaler om studentutveksling med Lund Universitet i Sverige, Alice Salomon Hochschule Berlin i Tyskland og Complutense University of Madrid i Spania. 

Opptakskrav

  • Bachelorgrad som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog.
  • Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C

eller:
Annen helsefaglig, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig bachelorgrad og minst ett års relevant yrkeserfaring fra arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C.

Opptakskravet er i tråd med forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid. 

Søknadskode: 3062