Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 43.20 (primær)
  • 50.40 (ordinær)

Studieplasser

63

Søknadskode (SO)

224080

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvordan kan du jobbe for sosial endring og bedre livskvaliteten til mennesker? Vil du jobbe med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer?

Sosionomer har kunnskap om hvordan ulike sosiale problemer oppstår, og hvordan det private og offentlige hjelpeapparatet kan hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner. Som et bindeledd skal sosionomer bistå mennesker som trenger endring i livet. Du kartlegger ressurser og behov, og bruker støtteordninger på best mulig måte for dem som har behov for det.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Alle utdanninger innen