Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 41.00 (primær)
  • 48.00 (ordinær)
Studieplasser: 55
Søknadskode (SO): 224080

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Hvordan kan du jobbe for sosial endring og bedre livskvaliteten til mennesker? Vil du jobbe med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer?

Sosionomer har kunnskap om hvordan ulike sosiale problemer oppstår, og hvordan det private og offentlige hjelpeapparatet kan hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner. Som et bindeledd skal sosionomer bistå mennesker som trenger endring i livet. Du kartlegger ressurser og behov, og bruker støtteordninger på best mulig måte for dem som har behov for det.


Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Alle utdanninger innen