Bachelorstudium i sosialt arbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

 

Hvordan kan du jobbe for sosial endring og bedre livskvaliteten til mennesker? Vil du jobbe med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer?

 

Sosionomer har kunnskap om hvordan ulike sosiale problemer oppstår, og hvordan det private og offentlige hjelpeapparatet kan hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner. Som et bindeledd skal sosionomer bistå mennesker som trenger endring i livet. Du kartlegger ressurser og behov, og bruker støtteordninger på best mulig måte for dem som har behov for det.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Tilbys ved:

  • Fredrikstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

42.10 (primær)
48.80 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

224080