Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 43.20 (primær)
  • 50.00 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 224080

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Hvordan kan du jobbe for sosial endring og bedre livskvaliteten til mennesker? Vil du jobbe med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer?

Sosionomer har kunnskap om hvordan ulike sosiale problemer oppstår, og hvordan det private og offentlige hjelpeapparatet kan hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner. Som et bindeledd skal sosionomer bistå mennesker som trenger endring i livet. Du kartlegger ressurser og behov, og bruker støtteordninger på best mulig måte for dem som har behov for det.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialt arbeid

Alle utdanninger innen