Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Som regnskapscontroller vil du ha en sentral ansvarsrolle og kunne påvirke den økonomiske utviklingen i bedriften. Du skal ha oversikt over og kontroll på bedriftens regnskapsmessige aktiviteter, og du vil medvirke til at bedriftens økonomiske situasjon er fremstilt på en korrekt måte. Det er viktig at du har god forståelse for regnskap og økonomi samt teknologiforståelse, du vil ha ansvar for å følge opp budsjett mot regnskap, for å bidra med analyser til nye beslutninger.

Regnskapscontrolleren sitt hovedfag er regnskap. Imidlertid er kompetanse på regnskapsføring ikke tilstrekkelig for at du som student oppnår læringsutbytte i tråd med kravene til en controller. Flere fagområder understøtter din forståelse og er nødvendige for å utføre regnskapscontrolleroppgaver med nødvendig grad av regeletterlevelse.

Teknologi og lovgivning er i stadig endring og utvikling. Det er derfor viktig at du forstår hvordan dette påvirker regnskapet, regnskapssystemets funksjoner og kontrollfunksjonene.

Regnskapscontrolleren arbeider ofte tett med økonomisjef og økonomiavdelingen, regnskapssjef og øvrige ansatte i regnskaps- og lønnsavdelingen, Finance Manager osv.

Undervisningsopplegg

Gjennom utdanningen jobber du med praktiske oppgaver og case med bruk av aktuelle regnskaps- og lønnsprogrammer. Vi benytter det Vismabaserte regnskapssystemet Tripletex som grunnlag for den praktiske opplæringen i regnskap og lønn. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver og case, prosjekter i samarbeid med næringslivet etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert.

Opptakskrav

Opptak på formelle kvalifikasjoner:

Fullført og bestått videregående skole innenfor følgende utdanningsprogrammer:

 • Service og samferdsel
 • Studiespesialisering (språk, samfunnsfag og økonomi)
 • Generell studiekompetanse
 • Andre programområder, eventuelt andre kurs/-utdanninger eller forhold som gir relevant kompetanse eller kvalifikasjoner i forhold til opptak på formelt grunnlag. En helhetlig vurdering av kvalifikasjoner, erfaringsbakgrunn, kompetanse, karakterer og relevant arbeidserfaring vil da bli gjort.

Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering:

 • Læringsutbyttebeskrivelsene legges til grunn.
 • Minimumsalder for opptak på grunnlag av realkompetanse er at søker fyller 23 år i søknadsåret
 • Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B2
 • Arbeidserfaring fra fagområdene regnskap, lønn, økonomi, saksbehandling, arkiv, generelle administrative funksjoner etc.
 • Søker har hatt stillinger som sekretær, prosjektleder/-medarbeider, butikkleder,
 • Utdanning/kurs innenfor eksempelområdene sammen med arbeidserfaring
 • Påbegynt, men ikke fullført relevant videregående opplæring
 • Regnskaps-, økonomi, kassereroppgaver innenfor frivillig /humanitært arbeid

Eksempler på hva som kan anses som relevant realkompetanse er:

 • Arbeidserfaring fra fagområdene regnskap, lønn, økonomi, saksbehandling, arkiv, generelle administrative funksjoner etc.
 • Søker har hatt stillinger som sekretær, prosjektleder/-medarbeider, butikkleder,
 • Utdanning/kurs innenfor eksempelområdene sammen med arbeidserfaring
 • Påbegynt, men ikke fullført relevant videregående opplæring
 • Regnskaps-, økonomi, kassereroppgaver innenfor frivillig /humanitært arbeid

Alle utdanninger innen