Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Ønsker du å jobbe med lønnsarbeid i privat- eller offentlig sektor? Da er dette studiet for deg!

Dette er en utdanning som åpner for mange jobbmuligheter, en sosial arbeidshverdag og varierte arbeidsoppgaver.

Som lønnsmedarbeider vil du jobbe med lønns- og personalforhold i bedrifter, både større bedrifter med egne avdelinger for dette, og i mindre bedrifter og institusjoner hvor lønns- og personalarbeid inngår som en del av arbeidsoppgavene. 

Utdanningen  fokuserer på den lønnstekniske og personalpolitiske delen av kontakten mellom ansatte og bedrift, og gir deg ferdigheter til å utføre lønnsrelaterte oppgaver.

Samtidig vil du få verdifull kunnskap innen personaladministrasjon og personalutvikling, noe som er med på å gjøre deg til en ettertraktet kandidat på arbeidsmarkedet.

Nettstudiet Lønnsmedarbeider gir deg ferdigheter til å utføre et bredt spekter av lønnsrelaterte oppgaver. Lønnsarbeid er et spesialisert område innen regnskapsfeltet.

Som lønnsmedarbeider kan du jobbe med håndtering av lønn, både i større virksomheter med egne økonomiavdelinger, og i mindre bedrifter hvor lønnsarbeid inngår som en del de administrative arbeidsoppgavene.  

Hva lærer du?

Som en del av utdanningen vil du lære å bruke moderne regnskap- og lønnssystemer for føring, kontroll og klargjøring for utbetaling av lønn.

Du vil også få innblikk i hvordan moderne lønnssystemer henter inn og sender informasjon til tilkoblede systemer.

For at du skal forstå lønnsarbeidets plass i virksomhetens totale regnskap, vil du også få en grunnleggende innføring i regnskapsføring. 

Utdanningen består av to hovedemner:

 • Grunnleggende regnskap: i dette emnet lærer du å føre og avslutte enkle regnskap.
 • Lønn: i dette emnet lærer du om  beregning, registrering og avstemming av lønn, i tråd med gjeldende regelverk og avtaler mellom partene i arbeidslivet.

 

Undervisningsopplegg

Utdanningen gjennomføres nettbasert og er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige, nettbaserte samlinger hvor lærer og studenter møtes. Undervisningen foregår på kveldstid og det er mulig å kombinere utdanningen med jobb.

Skolens pedagogiske modell baserer seg på at læring gjennom egenarbeid, oppgaveløsing og dialog og diskusjon med medstudenter kombineres med støtte og oppfølging fra lærere og skolen. Aktivitet, samhandling og kommunikasjon er sentrale elementer i utdanningen. Gjennom arbeidskrav, selvtester og andre praktiske oppgaver oppfordrer skolen studentene til høy grad av aktivitet, og til å følge den normerte studieprogresjonen. Den normale studietiden en student bør forvente å bruke er 20 timer per uke, inklusive tid som medgår til nettsamlinger. 

Læringsplattformen Canvas fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gjennomgås hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, arbeidskrav og andre oppgaver, samt diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

Ved studiestart introduseres studentene for utdanningens innhold og læringsutbytte. Det gis en generell innføring i studieteknikk gjennom programmet «Lær å lære» med øvelser hvor studentene kan gjøre seg kjent med læringsplattformen og de mest brukte funksjonene. Hvis studenten ikke er fortrolig med bruk av digitale verktøy som Word, Excel og PowerPoint anbefaler vi sterkt at de også tar kurset «Grunnleggende innføring i Office-pakken» for å redusere terskelen for levering av oppgaver og gjennomføring av eksamen.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på denne utdanningen må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

ELLER

 • Realkompetanse for fagskole:
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid (f.eks. lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste).
  • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timetall.
  • Søker må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i vg1 studieforberedende, vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram, eller språkprøve tilsvarende nivå B2.
    

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Karrieremuligheter

Kompetansen du tilegner deg gjennom utdanningen åpner for jobbmuligheter innen regnskap- og lønnsfunksjon, både i privat- og offentlig sektor.

Som lønnsmedarbeider med gode kunnskaper innen lønnshåndtering kan du, uten lang intern opplæring, ta på deg oppgaver innen beregning, kontroll og føring av lønn.

Kvalifikasjon/tittel

Lønnsmedarbeider