Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Trondheim

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-LVN0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1660-51

Om studiet

Studiet tilbys ved Thyf Trondheim. Utdanningen vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, faglig kunnskap og hvordan vi kan jobbe med dette for bedre ressursbruk og verdiskaping i organisasjoner. Utdanningen er samlingsbasert med nettstøtte og kan kombineres med jobb. Studiet skal utdanne medarbeidere på prosjekt- og mellomledernivå. Utdanningen er på 120 studiepoeng og skal bidra til økt formalkvalifikasjon der ledelse, ressurskunnskap og ny næringsaktivitet står sentralt i organisasjoner.

En sirkulær økonomi er et prinsipp for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbruke ressursene til mer effektiv næringsaktivitet og konkurransekraft. Sentralt er redusert ressursbruk, gjenbruk samt utvikling av teknologi, nye ressursstrømmer og verdikjeder.

Studiet «Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet» er utarbeidet i samarbeid med både offentlig forvaltning og næringslivet og vektlegger arbeidslivets behov for ny kompetanse som kan lede og bidra til en mer sirkulær økonomi i organisasjonene. Sentrale tema er materialkunnskap, bransjeforståelse og energikunnskap. Og hvordan dette kan effektivisere verdikjeden i organisasjoner gjennom kunnskap, gode ledelsesprosesser og omstilling i ressursbruk.

Studiet er aktuelt for alle som jobber med gjenvinning, ressursplanlegging, produktutvikling, verdikjeder samt fagarbeidere i andre bransjer som eksempelvis handel og produksjon med behov og interesse for sirkulær økonomi.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

a) fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. jfr forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole §2-3. For relevante fag-/svennebrev, se punkt c) under.

b) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse – jfr. forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole §2-1b Dokumentert yrkeserfaring innen områdene listet under er relevant ved opptak på grunnlag av realkompetanse:

  • Gjenvinningsbransjen
     

c) Fagbrev som kvalifiserer for inntak til Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet:

• Gjenvinningsfaget • Logistikkfaget • Anleggsmaskinfører • Tømrerfaget • Trelastfaget • Prosessoperatør • Industriell matproduksjon • Automatiseringsfaget • Akvakulturfaget • Kjemiprosessfaget • Termoplastfaget • Energioperatørfaget

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak

Karrieremuligheter

Etter endt studium skal kandidaten kunne bidra i en omstillingsprosess og kunne ta ansvar for planlegging, gjennomføring og ledelse av endringsprosjekt som gir bedre sirkulær økonomi. Studentene får en fremtidsrettet, oppdatert og yrkesrettet utdanning i ledelse av sirkulær økonomi som skal gi et kompetansenivå som gjør dem attraktive i arbeidslivet hvor det jobbes med slik omstilling. Utdanningen forbereder deg på arbeidsoppgaver for et innovativt og moderne arbeidsliv. 

Alle utdanninger innen