Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Semester

2

Kostnader

33000

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Utdanningen kvalifiserer deg til å ivareta sentrale oppgaver som personalutvikling, administrasjon og lønnsberegning. Dette gir deg en rekke yrkesmuligheter, uavhengig av bransje og sektor. Utdanningen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 studiepoeng.

Lønns- og personalskolen passer både for deg som ønsker en jobb innen lønn og personal, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse innen fagområdet. Med denne utdanningen kan du videreutvikle deg i jobben og dokumentere kompetansen din.

Dette er en praktisk og jobbrelatert utdanning som gir deg kunnskap om personaladministrasjon, personalutvikling og konflikthåndtering i en liten eller mellomstor bedrift, samt personalpolitikk i tråd med norsk yrkes- og arbeidslovgivning. Beregning av lønn og godtgjørelser lærer du gjennom praktisk bruk av et av Norges ledende regnskaps- og lønnsystemer - Tripletex.

Programmet er skybasert (fungerer på PC og Mac), brukervennlig og enkelt å komme i gang med. Som en sentral del av utdanningen, vil du også lære å bruke Visma kompetanse - et juridisk oppslagsverk på bl.a. arbeidsrettslige lover og avtaler.

Dette får du:

 • En innføring i praktisk lønnsarbeid, bl.a. lønnskjøringer og lover/regler
 • Bruk av digitale verktøy: Tripletex lønnsmodul og VISMA kompetanse oppslagsverk
 • Gjennomgår viktige prosesser innen personaloppfølging og yrkes- og arbeidslovgivning
 • Konflikthåndtering i organisasjoner er en sentral del av utdanningen

Denne fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT, og gir 30 studiepoeng.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning.

LÆRINGSUTBYTTE

Kunnskap

 • Forståelse for lønns- og personalmedarbeideres betydning i et samfunns -og verdiskapingsperspektiv
 • Kunnskaper om lønnsmedarbeiderens arbeidsoppgaver og kjennskap til administrasjon av medarbeidere relatert til lønnsprogramregistrering
 • Kunnskaper om personalledelse og lønnsprogram
 • Kunnskaper om regelverk, forskrifter og lover på lønns og personalområdet

Generell kompetanse

 • Bygge relasjoner til medarbeidere i egen avdeling, personalet man utfører administrative oppgaver for og med samt opparbeide gode relasjoner til eksterne samarbeidspartnere
 • Forståelse for yrkes og bransjeetiske prinsipper mht. konfidensialitet og menneskers verdighet
 • Inneha en etisk grunnholdning både med hensyn til økonomistyring, men også med henysn til mennesker, internt og ekstern basert på gjeldende lovverk, regler og avtaler som foreligger
 • Utføre arbeidsoppgaver på personalområdet inkl. avlønning og ytelser etter utvalgte målgruppers behov
 • Utvikle prosesser for effektiv styring på personal og lønnsområdet

Ferdigheter

 • Anvende et lønnsprogram og korrekt føre lønn for egne ansatte med månedsavslutninger, naturalytelser og feriepenger
 • Anvende faglige kunnskaper om personaladministrasjon og lønn på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Anvende viktigste bestemmelsene som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og kunne oppdatere denne kunnskapen ved regel og lovendringer
 • Kartlegge en situasjon av lønnsmessig – og/eller personalmessig karakter og identifisere behov for tiltak

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

De fleste bedrifter, uavhengig av bransje eller sektor, har et stort behov for ansatte med kunnskap om lønn og personal. Utdanningen gir deg derfor en rekke ulike yrkesmuligheter.