Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Semesteravgift på kr. 900 og studieavgift på kr. 3100 pr. semester.

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-REK0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-55

Om studiet

Regnskapskonsulent er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor regnskap og lønn.

Denne utdanningen gir deg den nødvendige teoretiske kunnskapen og de praktiske ferdighetene som kreves for å bli en sentral ressurs i enhver bedrifts økonomi- og regnskapsavdeling. Utdanningen vil ruste deg med ferdighetene som trengs for å føre regnskap fra start til slutt, inkludert lønnskjøringer, terminavstemminger, enkel skatteberegning og nøkkeltallsanalyse. Det blir også lagt vekt på din evne til å anvende IT-baserte systemer for regnskap, lønn og årsavslutning, samt å delta i digitaliseringsprosjekter.

Undervisningsopplegg

  • Studiet gjennomføres på deltid over to år 
  • Undervisningsmetoden som blir brukt er omvendt undervisning
  • Nettseminarer ca. to kveld per uke
  • Det gjennomføres en til to seminarer med fysisk oppmøte på studiestedet per semester
  • Det er avsluttende eksamen etter hvert fag

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Studieplass søker du via Samordna opptak.

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter tilsvarende det formelle opptakskravet. Søker du på bakgrunn av realkompetanse må du minimum fylle 23 år i opptaksåret.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner på nivå 4 i NKR. De faglige kvalifikasjonene må tilsvare kvalifikasjonene i utdanningsprogrammet for videregående opplæring som kreves for opptak til denne utdanningen. I tillegg må det dokumentere kunnskaper i norsk lunnskaper på B2 nivå

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanningen kan du jobbe med regnskapsføring og lønnskjøring.

Tilleggsinformasjon

Digital undervisning og fysisk i klasserom i Oslo.Samlet studieavgift kr. 12 000 som inkluderer semesteravgiften. Studieavgiften fordeles på fire semestre.

Alle utdanninger innen