Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Oslo
Fredrikstad
Trondheim

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Studiet Regnskapskonsulent er praktisk og direkte yrkesrettet, og tilpasset de krav som stilles til regnskapsarbeidet som utføres i små og mellomstore bedrifter. Studiet gir allsidige kunnskaper og ferdigheter innenfor regnskapsområdet og sentrale tema innenfor lønnsområdet. Gjennom studiet får du god oversikt over regnskaps- og lønnsområdene, og opparbeider gode holdninger knyttet til etterlevelse av gjeldende lover og regelverk.

Du vil lære regnskaps- og lønnsteori som sikrer at du får forståelse for det arbeidet som utføres, sette dette inn i en større sammenheng og gi en underliggende handlingsberedskap basert på forståelse både for faget, yrket og generell bruk av relevante hjelpemidler. Det er lagt opp til utstrakt bruk av informasjonsteknologiske hjelpemidler, og du vil lære å bruke moderne regnskaps- og lønnssystemer som har den funksjonaliteten du trenger for å forberede deg til møtet med arbeidslivet. 

Ved avsluttet utdanning vil du ha tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter til å kunne gjennomføre selvstendig arbeid innenfor regnskaps- og økonomiområder. Dette innebærer å kunne ta ansvar for et regnskap gjennom året, samt kunne jobbe selvstendig med flere sentrale årsavslutningsmomenter. Du vil også få trening i teamarbeid og vil kunne gjennomføre arbeidsoppgaver som del av et team.

Du vil, etter gjennomført og bestått studie, få tittelen "Regnskapskonsulent"

Utdanningen tilbys som heltidsutdanning ved våre studiesteder i Oslo, Fredrikstad og Trondheim, og som nettbasert utdanning med samlinger. Ved tilstrekkelig antall studenter som ønsker videre påbygging på deltid fra utdanningen Regnskapsmedarbeider til Regnskapskonsulent tilbys også påbygning til Regnskapskonsulent på deltid over ett år. 

Undervisningsopplegg

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle regnskaps- og lønnsprogrammer. Vi benytter det Vismabaserte regnskapssystemet Tripletex som grunnlag for den praktiske opplæringen i regnskap. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter i samarbeid med næringslivet etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert.  Påbygningsmuligheter Etter å ha fullført og bestått Regnskapskonsulentstudiet kan du søke deg direkte inn på et påbygningsår. Ved å fullføre og bestå dette året vil du få tittelen Regnskapscontroller. Den totale lengden på utdanningen vil da være 2 år på heltid (4 semestre). Utdanningen Lønnsmedarbeider er også en meget god påbygningsmulighet til utdanningen Regnskapskonsulent. Lønnsmedarbeider tilbys som heltidsutdanning over ett semester (et halvt skoleår) og som deltidsutdanning over to semestre (ett skoleår).

Opptakskrav

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuelt skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Du kan lese mer om opptakskravene på denne linken.

Opptaksinformasjon

Vi praktiserer rullerende opptak frem til studiestart. Kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølgen vi mottar søknadene og så lenge det er ledige plasser.

Alle utdanninger innen