Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Levanger

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

10.0

Semester

1

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Studiet blir ikke lagt ut til opptak av studenter H24. Studiet gir deg bl.a. økt kunnskap om kvalitetssikrings og -kontroll, HMS og økonomi. Du lærer også om prosjekt som arbeidsform, får innsikt i relevant regelverk samt at du opparbeider deg ferdighet innen bl.a. utarbeidelse av prosjektmål, tids- og ressursplanlegging, risikokartlegging og metodekontroll i tekniske prosjekter.

Undervisningsopplegg

Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning som kan kombineres med jobb. 

Opptaksinformasjon

Fagbrev eller annen relevant yrkeserfaring. 

Alle utdanninger innen