Sist oppdatert 5. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorgrad. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og innføring i samspill mellom barn og voksne.

Pedagogikk er et gjennomgående fag i studiet og veiledet praksis er en stor del av utdanningen. De to første årene har utdanningen lik oppbygging ved alle utdanningsinstitusjonene, likevel kan de ulike utdanningsinstitusjonene tilby forskjellige retninger for faglig fordypning.

Med ett års relevant videreutdanning vil du også ha mulighet til å undervise i 1.- 4. trinn på barneskolen.

Utdanningen har endret navn fra førskolelærerutdanning.

Opptakskrav

Ulike opptakskrav, men ofte generell studiekompetanse. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Ulike opptakskrav, men ofte generell studiekompetanse. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Det tar lenger tid hvis du tar utdanningen på deltid.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Det tar lenger tid hvis du tar utdanningen på deltid.

Lønn

 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 723114 - Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig
 • 7211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 649911 - Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning
 • 621999 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå
 • 6211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger

Lønn

 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 723114 - Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig
 • 7211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 649911 - Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning
 • 621999 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå
 • 6211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 723114 - Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig
 • 7211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 649911 - Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning
 • 621999 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå
 • 6211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 723114 - Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig
 • 7211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 649911 - Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning
 • 621999 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå
 • 6211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Førskole-/barnehagelærerutdanninger (8211)
 • Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig (723114)
 • Førskole-/barnehagelærerutdanninger (7211)
 • Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning (649911)
 • Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (621999)
 • Førskole-/barnehagelærerutdanninger (6211)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.