Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 100
Søknadskode (SO): 224130

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du å bidra til at enkeltbarn kjenner omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse? Har du lyst på en profesjonsutdanning med lederansvar?

Barnehagen trenger gode rollemodeller som gjenspeiler samfunnet og barnegruppa i barnehagen, både med hensyn til kjønn og kulturelle bakgrunner!

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnehagelærerutdanning

Alle utdanninger innen