Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Pedagogikk er et bredt fagfelt og du kan velge å spesialisere deg innen en rekke områder, som for eksempel spesialpedagogikk, digitale læringsprosesser eller karriereveiledning.

Utdanninger

Viser 96 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Adventure Knowledge Årsstudium og kortere Nord universitet
Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på voksne Årsstudium og kortere Universitetet i Bergen
Andrespråkspedagogikk Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Andrespråkspedagogikk for trinn 1–10 Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Assessment, Measurement and Evaluation Master og høyere Universitetet i Oslo
Atferdsvitenskap - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Bachelor i Pedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Kristiania
Bachelor i pedagogikk Bachelor og høgskolekandidat NLA Høgskolen
Pedagogikk GENS Alle Alle
Pedagogikk med vekt på spesped og interkult. ped. GENS Alle Alle
Bachelor i pedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Bachelor i pedagogikk, fleksibel Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 39.00 46.60
Barn og unges læring og utvikling Årsstudium og kortere Universitetet i Oslo
Barnehage- og skolemiljø og ledelse (Modulbasert videreutdanning), deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Barnehagelærerrollen og profesjonsutøvelse i barnehagen Master og høyere Nord universitet
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere, deltid Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Begynneropplæring, trinn 1-7 (Kompetanse for kvalitet), deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv Årsstudium og kortere Kristiania
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Didaktiske praksisar Master og høyere Høgskulen på Vestlandet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, forskerutdanning (829999)
 • Pedagogikk (8241)
 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, høyere nivå (729999)
 • Master, higher education, toårig (729904)
 • Master, assessment and evaluation, toårig (724910)
 • Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
 • Utdanninger i pedagogikk, andre (7249)
 • Pedagogikk (7241)
 • Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig (723114)
 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, lavere nivå (629999)
 • Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, lavere nivå (625399)
 • Interkulturell pedagogikk, videreutdanning for lærere (625309)
 • Andrespråkspedagogikk, videreutdanning for lærere (625301)
 • Utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, lavere nivå (624999)
 • Pedagogikk (6241)
 • Bachelor, musikkpedagogikk, fireårig (615121)
 • Instrumentalpedagogikk, fireårig utdanning for synshemmede (615102)
 • Utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, forskerutdanning (824999)
 • Master, læring i komplekse systemer, toårig (741128)