Nøkkelinformasjon

Pedagogisk kompetanse på veiledning av blant annet lærlinger, kollegaer og andre.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, veiledning, ettårig (569941)
  • Fagskoleutdanning, helse og sosial – veiledning (569911)
  • Fagskoleutdanning, veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift, halvårig (529901)
  • Fagskoleutdanning, veiledning i praksis, halvårig (569965)
  • Fagskoleutdanning, veiledning i praksis, halvårig (569965)
  • Fagskoleutdanning, videreutdanning i ammeveiledning, 20 studiepoeng (569966)
  • Fagskoleutdanning, videreutdanning i ammeveiledning, 20 studiepoeng (569966)

Relevante yrker