Beskrivelse

Pedagogisk kompetanse på veiledning av blant annet lærlinger, kollegaer og andre.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

Ett til to år på deltid.

Varighet

Ett til to år på deltid.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569941 - Fagskoleutdanning, veiledning, ettårig
 • 569911 - Fagskoleutdanning, helse og sosial – veiledning
 • 529901 - Fagskoleutdanning, veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift, halvårig
 • 569965 - Fagskoleutdanning, veiledning i praksis, halvårig
 • 569966 - Fagskoleutdanning, videreutdanning i ammeveiledning, 20 studiepoeng

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569941 - Fagskoleutdanning, veiledning, ettårig
 • 569911 - Fagskoleutdanning, helse og sosial – veiledning
 • 529901 - Fagskoleutdanning, veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift, halvårig
 • 569965 - Fagskoleutdanning, veiledning i praksis, halvårig
 • 569966 - Fagskoleutdanning, videreutdanning i ammeveiledning, 20 studiepoeng

Finn yrker


Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, veiledning, ettårig (569941)
 • Fagskoleutdanning, helse og sosial – veiledning (569911)
 • Fagskoleutdanning, veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift, halvårig (529901)
 • Fagskoleutdanning, veiledning i praksis, halvårig (569965)
 • Fagskoleutdanning, veiledning i praksis, halvårig (569965)
 • Fagskoleutdanning, videreutdanning i ammeveiledning, 20 studiepoeng (569966)
 • Fagskoleutdanning, videreutdanning i ammeveiledning, 20 studiepoeng (569966)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.