Nøkkelinformasjon

Du får teoretisk og forskningsbasert kunnskap innen det valgte fagområdet. Det vektlegges erfaringsdeling og praktisk bruk av kunnskap.

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med universiteter og høgskoler utviklet en rekke videreutdanninger for barnehagelærere, som en del av arbeidet med å øke kvaliteten og kompetansen i norske barnehager. Disse studietilbudene er rettet mot barnehagelærere eller andre med tilsvarende pedagogisk utdannelse, som jobber i barnehage.

Du søker på videreutdanningene i samarbeid med arbeidsgiveren din, og kun søknader som er godkjent av arbeidsgiver blir behandlet av UDIR. Når du søker videreutdanning gjennom UDIR, søker du samtidig om økonomiske midler til barnehageeier slik at du får tilrettelegging for å studere.

Les mer om studietilbud, søknadsprosesser og frister på UDIR sine sider.

Barnehagelærere kan også søke på andre relevante studietilbud utenfor UDIR sin studiekatalog få dekt inntil 30 000 kroner per semester.

Se også studier innen barnehage, skole - og utdanningsledelse

 

Utdanninger

Viser 46 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Barnehagekunnskap Master og høyere Høgskulen i Volda
Barnehagekunnskap - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Barnehagekunnskap | samlingsbasert Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Barnehagekunnskap, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Barnehagelærer - Videreutdanning Årsstudium og kortere Steinerhøyskolen
Barnehagepedagogikk, del 1 Årsstudium og kortere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Årsstudium og kortere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Barnehagevitenskap - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Barns språkutvikling og språklæring Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Barns språkutvikling og språklæring Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Barns språkutvikling og språklæring | nettbasert Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Digital dømmekraft og digitalt medborgerskap i barnehagen (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Digital kompetanse i barnehagen – Kompetanse for fremtidens barnehage (KFB), deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Digital kompetanse i barnehagen (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Digitalisering, utdannings- og endringsledelse i skoleutvikling (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Karrierelæring og utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Master i profesjonsutøvelse og ledelse i barnehagen Master og høyere Nord universitet
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå (721199)
 • Master, barnehagekunnskap – ei helhetlig tilnærming til barnehagens læringsmiljø, toårig (721108)
 • Master, barnehagekunnskap: barndom i et samfunn i endring, toårig (721107)
 • Master, barnehagevitenskap, toårig (721106)
 • Master, barnehage- og profesjonsutvikling, toårig (721105)
 • Master, førskole-/barnehagepedagogikk, toårig (721104)
 • Hovedfagskandidat, barnehagepedagogikk (721101)
 • Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere, uspesifisert (625104)
 • Videreutdanning, spesialpedagogikk (624206)
 • Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (621999)
 • Spesialpedagogikk, uspesifisert, høyere nivå (724299)
 • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)