Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du får teoretisk og forskningsbasert kunnskap innen det valgte fagområdet. Det vektlegges erfaringsdeling og praktisk bruk av kunnskap.

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med universiteter og høgskoler utviklet en rekke videreutdanninger for barnehagelærere, som en del av arbeidet med å øke kvaliteten og kompetansen i norske barnehager. Disse studietilbudene er rettet mot barnehagelærere eller andre med tilsvarende pedagogisk utdannelse, som jobber i barnehage.

Du søker på videreutdanningene i samarbeid med arbeidsgiveren din, og kun søknader som er godkjent av arbeidsgiver blir behandlet av UDIR. Når du søker videreutdanning gjennom UDIR, søker du samtidig om økonomiske midler til barnehageeier slik at du får tilrettelegging for å studere.

Les mer om studietilbud, søknadsprosesser og frister på UDIR sine sider.

Barnehagelærere kan også søke på andre relevante studietilbud utenfor UDIR sin studiekatalog få dekt inntil 30 000 kroner per semester.

Se også studier innen barnehage, skole - og utdanningsledelse

 

Opptakskrav

Bachelor i barnehagelærer, eller tilsvarende pedagogisk utdannelse. Noen studier har krav om jobb i barnehage og at søknaden må godkjennes av arbeidsgiver. Andre studier har lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Bachelor i barnehagelærer, eller tilsvarende pedagogisk utdannelse. Noen studier har krav om jobb i barnehage og at søknaden må godkjennes av arbeidsgiver. Andre studier har lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Videreutdanningene gjennom UDIR er deltid slik at de kan tas ved siden av jobb, og er på 30 studiepoeng fordelt på ett år. På øvrige studietilbud kan varigheten variere.

Varighet

Videreutdanningene gjennom UDIR er deltid slik at de kan tas ved siden av jobb, og er på 30 studiepoeng fordelt på ett år. På øvrige studietilbud kan varigheten variere.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 721199 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 721108 - Master, barnehagekunnskap – ei helhetlig tilnærming til barnehagens læringsmiljø, toårig
 • 721107 - Master, barnehagekunnskap: barndom i et samfunn i endring, toårig
 • 721106 - Master, barnehagevitenskap, toårig
 • 721105 - Master, barnehage- og profesjonsutvikling, toårig
 • 721104 - Master, førskole-/barnehagepedagogikk, toårig
 • 721101 - Hovedfagskandidat, barnehagepedagogikk
 • 625104 - Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere, uspesifisert
 • 624206 - Videreutdanning, spesialpedagogikk
 • 621999 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå
 • 724299 - Spesialpedagogikk, uspesifisert, høyere nivå
 • 624902 - Videreutdanning, pedagogisk veiledning
 • 721999 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 721199 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 721108 - Master, barnehagekunnskap – ei helhetlig tilnærming til barnehagens læringsmiljø, toårig
 • 721107 - Master, barnehagekunnskap: barndom i et samfunn i endring, toårig
 • 721106 - Master, barnehagevitenskap, toårig
 • 721105 - Master, barnehage- og profesjonsutvikling, toårig
 • 721104 - Master, førskole-/barnehagepedagogikk, toårig
 • 721101 - Hovedfagskandidat, barnehagepedagogikk
 • 625104 - Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere, uspesifisert
 • 624206 - Videreutdanning, spesialpedagogikk
 • 621999 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå
 • 724299 - Spesialpedagogikk, uspesifisert, høyere nivå
 • 624902 - Videreutdanning, pedagogisk veiledning
 • 721999 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå (721199)
 • Master, barnehagekunnskap – ei helhetlig tilnærming til barnehagens læringsmiljø, toårig (721108)
 • Master, barnehagekunnskap: barndom i et samfunn i endring, toårig (721107)
 • Master, barnehagevitenskap, toårig (721106)
 • Master, barnehage- og profesjonsutvikling, toårig (721105)
 • Master, førskole-/barnehagepedagogikk, toårig (721104)
 • Hovedfagskandidat, barnehagepedagogikk (721101)
 • Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere, uspesifisert (625104)
 • Videreutdanning, spesialpedagogikk (624206)
 • Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (621999)
 • Spesialpedagogikk, uspesifisert, høyere nivå (724299)
 • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
 • Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå (721999)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.