Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Samlingsbasert

Informasjon oppdatert

19. mars 2024.

Om studiet

Har du gjennomført den nasjonale styrer- eller rektorutdanningen og ønsker å utvikle deg videre som leder?

Barnehage- og skolemiljø og ledelse bygger på de utfordringer ledere i barnehager og skoler står ovenfor for å sikre et velfungerende miljø som fremmer mestring, læring og trivsel.

Studiet skal gi deg som er barnehage- og skoleleder kompetansen som er nødvendig for å se muligheter og løse utfordringer, og føre til konkret forbedring og endring ved din skole eller barnehage.

Studiet skal gi kompetanse som er nødvendig for å:

  • fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljø
  • forebygge mistrivsel og krenkelser
  • håndtere mistrivsel og krenkelser i egen barnehage eller skole
  • utvikle et inkluderende lokalmiljø

MÅLGRUPPE

Modulen passer for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng.