Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

8

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • 40.50 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

224131

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å bidra til at enkeltbarn kjenner omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse? Har du lyst på en profesjonsutdanning med lederansvar? Barnehagen trenger gode rollemodeller som fremmer kjønnsmangfold og kulturelt mangfold med respekt for menneskeverd.

Til deg som ønsker å arbeide med barn, foresatte og kollegaer i barnehagen:

Velkommen som barnehagelærerstudent ved HIØ!

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnehagelærerutdanning

Alle utdanninger innen