Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 224131

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å bidra til at enkeltbarn kjenner omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse? Har du lyst på en profesjonsutdanning med lederansvar? Barnehagen trenger gode rollemodeller som fremmer kjønnsmangfold og kulturelt mangfold med respekt for menneskeverd.

Til deg som ønsker å arbeide med barn, foresatte og kollegaer i barnehagen:

Velkommen som barnehagelærerstudent ved HIØ!

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnehagelærerutdanning

Alle utdanninger innen