Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 100
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209130

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Ønsker du deg en givende jobb med spennende og utfordrende arbeidsdager? Med utdannelse som barnehagelærer blir du en nøkkelperson for barns utvikling og læring.

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for gode opplevelser, utvikling, lek og læring hos barn. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du lærer hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø og du lærer å bli en leder i barnehagen.

Utdanningen er:

  • Praktisk
  • Estetisk
  • Teoretisk
  • Et fulltidsstudium
  • En lederutdannelse
  • En bachelorutdannelse
  • Et profesjonsstudium

Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagogisk leder i en barnehage, eller du kan fortsette studier på masternivå.

Barnehagelærerutdanningen er på heltid, med undervisning på studiested Hamar. I løpet av de tre studieårene er det også 100 dager veiledet praksis i barnehager som høgskolen har avtaler med.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Attester

Barnehagelærerstudiet stiller krav om politiattest, erklæring om taushetsplikt og krav om medisinsk testing. https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/politiattest-og-erkleringer/

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet danner grunnlag for ulike masterstudier, for eksempel Master i tilpasset opplæring hos oss.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle samfunn.

I høstsemesteret i 3. studieår kan du velge internasjonalt semester som fordypning. Da reiser du til Tsumeb i Namibia, og har praksis i barnehager der. Du kan også velge å ta emner i utlandet. Vi har partnere i for eksempel Danmark og Belgia, med spennende tilbud. Om du tar disse emnene får du også Erasmus+-stipend.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnehagelærerutdanning - campusbasert

Alle utdanninger innen