Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst? Dette er barnehagelærerstudiet for deg som allerede har barnehagen som arbeidsgiver. Dersom barnehagen du jobber i ønsker flere barnehagelærere kan du søke arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU).

  • Arbeidsplassbasert: Deltidsutdanning over fire år med hovedvekt på egen arbeidsplass i barnehagen. Dette er utdanningen som passer for deg som har minst 2 års arbeidspraksis fra barnehage og er assistent eller barne- og ungdomsarbeider i en barnehage. Det legges opp til at du kan ha mellom 40 og 60 % arbeidsstilling mens du studerer, og dermed 40 % av heltidsstilling avsatt til studiene. Utdanningen byr på varierte arbeidsformer; eget arbeid, besøk av faglærere, regionale samlinger, nettmøter, og samlinger på UiS.
  • Allsidig pedagogutdanning: Studiet forbereder deg til barnehagelærerrollen med fokus på barns utvikling og oppvekstmiljø. Du får bred kunnskap innenfor fagområdene barns lek og læring, natur og bevegelse, samfunn og livssyn, språk og matematikk, kultur og kreativitet, samt ledelse og samarbeid.
  • 100 dager praksis: Du har 95 dager med veiledet praksis ved en av universitetets praksisbarnehager og 5 dager praksis ved en grunnskole spredt ut over studiet. Her finner du svar på alt du lurer på rundt praksisstudiet.
  • Kompetanseutvikling og samarbeid: Når du gjennomfører en arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning bidrar det til kompetanseutvikling for hele personalgruppen og er noe som styrker barnehagen som en lærende organisasjon. Godt samarbeid mellom barnehageeier, ledelse, og UiS er nødvendig for å legge til rette for deg som er student.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse, politiattest og medisinsk testing, samt krav om tilleggsinformasjon

Søknad: via søknadsweb, lokalt opptak

Søknadsfrist: 15. april (Realkompetanse 1. mars)

Videre studier

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskap, master i spesialpedagogikk og master i endringsledelse.

Karrieremuligheter

Med en barnehagelærerutdanning kan du jobbe som:

  • barnehagelærer
  • pedagogisk leder
  • styrer i barnehage

Du kan også jobbe andre steder enn i barnehagen, som for eksempel i SFO, fritidsklubb eller tilsvarende barnerelaterte yrker og institusjoner.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Alle utdanninger innen