Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 100
Søknadskode (SO): 209132

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Dette er en samlingsbasert barnehagelærerutdanning på heltid. Med åtte samlinger i året får du kompetansen du trenger for å bli en nøkkelperson i barns læring og utvikling.

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for gode opplevelser, utvikling, lek og læring hos barn. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstsvilkår.

Utdanningen er:

  • Praktisk
  • Estetisk
  • Teoretisk
  • Et heltidsstudium
  • En lederutdannelse
  • En bachelorutdannelse
  • Et profesjonsstudium

Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagogisk leder i en barnehage, eller du kan fortsette studier på masternivå.

Barnehagelærerutdanningen er et heltidsstudium over tre år, med åtte samlinger hvert studieår. Samlingene er obligatoriske og foregår på studiested Hamar.

Samlingsukene for studieåret 2024/2025 publiseres så snart de er klare.

Hver samling går over 4-5 dager. Du må beregne omfattende egenstudier, aktivitet på læringsplattformer, samarbeid i studiegrupper mellom samlingene og praksis.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Attester

Barnehagelærerstudiet stiller krav om politiattest, erklæring om taushetsplikt og krav om medisinsk testing. https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/politiattest-og-erkleringer/

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet danner grunnlag for ulike masterstudier, for eksempel Master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle samfunn.

I høstsemesteret i 3. studieår kan du velge internasjonalt semester som fordypning. Da reiser du til Tsumeb i Namibia, og har praksis i barnehager der. Du kan også velge å ta emner i utlandet. Vi har partnere i for eksempel Danmark og Belgia med spennende tilbud. Om du tar disse emnene får du også Erasmus+-stipend.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnehagelærerutdanning - samlingsbasert

Alle utdanninger innen