Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 125
Søknadskode (SO): 209132

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Dette er en samlingsbasert utdanning på heltid. Med åtte årlige samlinger vil du til slutt få kompetansen du trenger til å bli en nøkkelperson i barns læring og utvikling.

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for gode opplevelser, utvikling, lek og læring hos barn. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstsvilkår.

Utdanningen er:

  • Praktisk
  • Estetisk
  • Teoretisk
  • Et heltidsstudium
  • En lederutdannelse
  • En bachelorutdannelse
  • Et profesjonsstudium

Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagogisk leder i en barnehage, eller du kan fortsette studier på masternivå.

Studiet er et heltidsstudium over tre år med åtte årlige obligatoriske samlinger hvert studieår på studiested Hamar.

Samlingsdatoene for studieåret 2023/2024 blir publisert så snart de er klare.

Hver samling går over 4-5 dager. Du må beregne omfattende egenstudier, aktivitet på læringsplattformer, samarbeid i studiegrupper mellom samlingene og praksis.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Attester

Barnehagelærerstudiet stiller krav om politiattest, erklæring om taushetsplikt og krav om medisinsk testing. https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/politiattest-og-erkleringer/

Poenggrenser 2022

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet danner grunnlag for ulike masterstudier, for eksempel Master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle samfunn.

Høstsemesteret i 3. studieår kan du velge internasjonalt semester som fordypning. Da bor du i Tsumeb, Namibia, og har praksis i barnehager der. Du kan også velge å ta emner i utlandet. Vi har partnere i for eksempel Danmark og Belgia med spennende tilbud til barnehagelærerstudenter. Da vil du også få Erasmus+-stipend.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnehagelærerutdanning - samlingsbasert

Alle utdanninger innen