Sosialt arbeid (sosionom)

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Sosionomutdanningen er en treårig bachelorgrad i sosialt arbeid. Utdanningen kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier, der hovedoppgaven er å sikre og bedre livs- og oppvekstsvilkår.

Når du er ferdig utdannet skal du ha kompetanse til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer på ulike nivå. Vanlige emner i studier i sosialt arbeid er samfunnsfag, psykologi, juss og etikk.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Politiattest uten relevante merknader kreves også. Lokalt opptak for enkelte utdanninger. Les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig (769942)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig (769938)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
 • ... › Sosialfag › Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • ... › Sosialfag › Bachelor, sosialfag, treårig (662116)
 • ... › Sosialfag › Sosionomutdanning, treårig (662104)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 41.9
 • 48.0
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 37.5
 • 44.5
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Sosialt arbeid, BergenGenerell studiekompetanse46.753.0
Sosialt arbeid, Sogndal Generell studiekompetanse39.645.2
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 46.9
 • 51.8
Bachelor i sosialt arbeid, deltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • 46.8
Bachelor i sosialt arbeid, heltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 43.7
 • 52.4
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 42.4
 • 50.3
Master i sosialt arbeid, deltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialfag - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid (deltid, samlingsbasert) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 34.1
 • 50.6
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 43.8
 • 49.0
Sosialt arbeid - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 46.1
 • 53.8
Sosialt arbeid - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 32.5
 • 43.0
Sosialt arbeid - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 45.4
 • 51.6
Sosialt arbeid, sosionom Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 37.7
 • 45.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 41.9
 • 48.0
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 37.5
 • 44.5
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Sosialt arbeid, BergenGenerell studiekompetanse46.753.0
Sosialt arbeid, Sogndal Generell studiekompetanse39.645.2
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 46.9
 • 51.8
Bachelor i sosialt arbeid, deltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • 46.8
Bachelor i sosialt arbeid, heltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 43.7
 • 52.4
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 42.4
 • 50.3
Sosialt arbeid (deltid, samlingsbasert) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 34.1
 • 50.6
Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 43.8
 • 49.0
Sosialt arbeid - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 46.1
 • 53.8
Sosialt arbeid - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 32.5
 • 43.0
Sosialt arbeid, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 45.4
 • 51.6
Sosialt arbeid, sosionom Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 37.7
 • 45.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i sosialt arbeid, deltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialfag - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak