Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir kompetanse til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer på ulike nivå. Vanlige emner innen sosialt arbeid er samfunnsfag, psykologi, juss og etikk.

En treårig bachelorgrad i sosialt arbeid kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier, der hovedoppgaven er å sikre og bedre livs- og oppvekstvilkår.

En klinisk sosionom er en sosionom med videreutdanning innen klinisk sosialt arbeid. For å få godkjenning som klinisk sosionom man ha fem års relevant arbeidserfaring etter bachelor, derav to år før påbegynt videreutdanning. Les mer om godkjenning som klinisk sosionom her.

Utdanninger

Viser 34 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Sosialt arbeid, Bodø GENS 32.90 44.40
Sosialt arbeid, Levanger GENS 36.80 45.20
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS 41.30 46.10
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 49.60 52.60
Bachelor i sosialt arbeid, deltid Bachelor og høgskolekandidat VID vitenskapelige høgskole SODH Oppgis ikke 46.70
Bachelor i sosialt arbeid, heltid Bachelor og høgskolekandidat VID vitenskapelige høgskole GENS 43.90 51.30
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS Alle 43.40
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS 43.20 50.00
Familieterapi og relasjonelt arbeid | Master Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Familieterapi og relasjonelt arbeid | vidareutdanning Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Gottman parterapimetode Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master og høyere Høgskulen i Volda
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master og høyere Høgskulen i Volda
Helsefag for sosialarbeidarar Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Kunnskapsbasert praksis Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Master i familieterapi og systemisk praksis Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i helsefremmende tjenester til eldre, deltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i sosialt arbeid, deltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i sosialt arbeid, heltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier Master og høyere Høgskolen i Innlandet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig (769942)
 • Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig (769938)
 • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
 • Master, helse- og sosialfaglig arbeid, toårig (769923)
 • Master, velferdspolitikk, toårig (762901)
 • Master, flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, toårig (762109)
 • Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig (762105)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Sosialfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (662999)
 • Bachelor, velferdsfag, treårig (662901)
 • Sosialfag, uspesifiserte, lavere nivå (662199)
 • Bachelor, sosialfag, treårig (662116)
 • Sosionomutdanning, treårig (662104)