Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir kompetanse til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer på ulike nivå. Vanlige emner innen sosialt arbeid er samfunnsfag, psykologi, juss og etikk.

En treårig bachelorgrad i sosialt arbeid kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier, der hovedoppgaven er å sikre og bedre livs- og oppvekstvilkår.

En klinisk sosionom er en sosionom med videreutdanning innen klinisk sosialt arbeid. For å få godkjenning som klinisk sosionom man ha fem års relevant arbeidserfaring etter bachelor, derav to år før påbegynt videreutdanning. Les mer om godkjenning som klinisk sosionom her.

Utdanninger

Det er 33 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Sosialt arbeid - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 35.60 44.10
Sosialt arbeid - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Bachelor i sosialt arbeid, deltid Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat VID vitenskapelige høgskole SODH Oppgis ikke 48.00
Bachelor i sosialt arbeid, heltid Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat VID vitenskapelige høgskole GENS 44.20 52.10
Master i familieterapi og systemisk praksis Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i helsefremmende tjenester til eldre, deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i sosialt arbeid, deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i sosialt arbeid, heltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 48.40 52.80
Sosialt arbeid - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i sosialt arbeid Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Sosialt arbeid, Bodø
Sosialt arbeid, Levanger
Bachelor i sosialt arbeid Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS 35.00 49.10
Bachelor i sosialt arbeid Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Sosialt arbeid, Bergen
Sosialt arbeid, Sogndal
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS 32.00 46.00
Bachelorstudium i sosialt arbeid Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS 43.20 50.40
E-pedagogikk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Familieterapi og relasjonelt arbeid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Gottman parterapimetode Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen i Volda

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, helse- og sosialfaglig arbeid, toårig (769923)
 • Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig (769942)
 • Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig (769938)
 • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Bachelor, sosialfag, treårig (662116)
 • Sosialfag, uspesifiserte, lavere nivå (662199)
 • Sosionomutdanning, treårig (662104)
 • Bachelor, velferdsfag, treårig (662901)
 • Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig (762105)
 • Master, flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, toårig (762109)
 • Sosialfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (662999)
 • Master, velferdspolitikk, toårig (762901)