Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir kompetanse til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer på ulike nivå. Vanlige emner innen sosialt arbeid er samfunnsfag, psykologi, juss og etikk.

En treårig bachelorgrad i sosialt arbeid kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier, der hovedoppgaven er å sikre og bedre livs- og oppvekstvilkår.

En klinisk sosionom er en sosionom med videreutdanning innen klinisk sosialt arbeid. For å få godkjenning som klinisk sosionom man ha fem års relevant arbeidserfaring etter bachelor, derav to år før påbegynt videreutdanning. Les mer om godkjenning som klinisk sosionom her.

Utdanninger

Det finnes 42 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning
Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Sosialt arbeid, Bergen Generell studiekompetanse 48.50 54.30
Sosialt arbeid, Sogndal Generell studiekompetanse 41.60 46.80
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse 43.30 49.90
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Nord universitet
Sosialt arbeid, Bodø Generell studiekompetanse 39.30 45.50
Sosialt arbeid, Levanger Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse 35.00 49.10
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 48.40 52.80
Bachelor i sosialt arbeid, deltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole SODH 48.00
Bachelor i sosialt arbeid, heltid Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole Generell studiekompetanse 44.20 52.10
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Generell studiekompetanse 32.00 46.00
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Generell studiekompetanse 43.20 50.40
Disability studies in education and social work Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
E-pedagogikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og relasjonelt arbeid Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Forebyggende arbeid med barn og unge, deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Gottman parterapimetode Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsefag for sosialarbeidarar Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, helse- og sosialfaglig arbeid, toårig (769923)
 • Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig (769942)
 • Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig (769938)
 • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Bachelor, sosialfag, treårig (662116)
 • Sosialfag, uspesifiserte, lavere nivå (662199)
 • Sosionomutdanning, treårig (662104)
 • Bachelor, velferdsfag, treårig (662901)
 • Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig (762105)
 • Master, flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, toårig (762109)
 • Sosialfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (662999)
 • Master, velferdspolitikk, toårig (762901)