Kvalitetssikret av Norges Tannteknikerforbund 21. november 2022

Tanntekniker

Ein tannteknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

Arbeidsoppgaver

Tannteknikaren tek imot eit detaljert avtrykk eller ei skanna 3D-modell av pasienten sine tenner frå tannlegen. Avtrykket dannar grunnlaget for tannteknikaren sitt arbeid, som er å laga erstatningar for ei eller fleire tenner.

Vanlege arbeidsoppgåver for tannteknikaren:

  • Lage tannerstatninger som festes permanent i munnen, og avtakbare løysingar (gebiss), som proteser for hele eller delar av tannsettet
  • Lage kjeveortopediske plater for pasienter med tannregulering, snorkeskinner og andre produkt
  • Pasientkontakt, til dømes for å finne ut kva slags farge tannerstatningen bør ha, og om det du har lagd passer til pasienten. 

Tannerstatninger lagast i mange forskjellige material som har ulike funksjonar og krevjer ulike framstillingsprosessar. Keramer, metall-legeringer og porselen er blant materiala du bruker når du produserer det. I tillegg brukast hjelpematerial som gips og voks.

Når du lagar tannerstatningar må du bruke både henda dine og dataprogram, såkalla CAD/CAM-produksjon. 

Som tannteknikar jobbar du i nært samarbeid med tannlege, og det blir stadig vanlegare å ha pasientkontakt. 

Tanntekniker er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Hvor jobber tannteknikere ?

Tannteknikaren arbeider på eit tannteknisk laboratorium eller i eit tannhelseteam saman med tannlegar og anna tannhelsepersonell. I Noreg er laboratoria oftast private verksemder. Nokre tannteknikarar arbeider i det offentlege, knytte til den kommunale tannhelsetenesta eller jobbar med undervising ved universitet eller høgskolar.

 

 

Intervjuer

Portrettbilde av tanntekniker Ulf Ragnar Bjerke

Tanntekniker

Ulf Ragnar Bjerke

– Å ha formsans er avgjørende for å bli tanntekniker, samt det å ha estetisk sans, sier Ulf Ragnar Bjerke.

Viktige egenskaper

Du bør like å bruke hendene, ha teknisk innsikt og god form- og fargesans. Du bør like å samarbeide med andre, vere strukturert og nøyaktig. Arbeidstempoet ofte er høgt, derfor er det viktig å vere flink til å planlegge. 

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

De vanligste jobbene blant tannteknikerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 664399 - Tannteknikk, uspesifisert, lavere nivå
  • 664302 - Bachelor, tannteknikk, treårig
  • 664301 - Tanntekniker, treårig
  • 464302 - Tannteknikerfaget, VK II
  • 464301 - Tannteknikerfaget, videregående, avsluttende utdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tannteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7311119 - TANNTEKNIKER
  • 7311110 - TANNTEKNIKERMESTER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.