Gjennomgått i samarbeid med TietoEVRY 03. februar 2022

Supportkonsulent

Ein supportkonsulent gir teknisk støtte til kundar eller tilsette internt i bedrifta.

Arbeidsoppgaver

Som supportkonsulent hjelper du menneske, enten det er tilsette i eige selskap eller kundar i bedrifter, med å løyse tekniske problem. Yrket kallast også helpdeskmedarbeidar.

Supportkonsulenten tar imot førespurnadar på chat, telefon og e-post. Du løyser også problem på tekniske tenester som bedrifta driftar, leverer eller bruker.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein supportkonsulent:

 • ta imot førespurnader frå kundar og tilsette
 • gi brukarstøtte
 • søke etter feil og rette opp feil
 • installere og sette opp program eller maskiner
 • lage dokumentasjon og framstille rutinar

Gode kunnskapar om tekniske tenester som programvare, maskiner og nettverk er viktig.

Kor jobbar supportkonsulentar?

Supportkonsulenten jobbar i alle typar bransjar, både i store og mellomstore bedrifter.

Intervjuer

Portrettbilde av supportkonsulent Yvonne Skaugen

Supportkonsulent

Yvonne Skaugen

– Faget er i endring hele tiden, så det er viktig å være lærevillig og at man er innstilt på å holde seg oppdatert på det nye som kommer på området, sier supportkonsulent Yvonne Skaugen.
Portrett av supportkonsulent Sten Simonsen

Supportkonsulent

Sten Fagervold Simonsen

En viktig ferdighet for en supportkonsulent er å kunne forklare komplekse IT-problemer, på en enkel måte til ikke-tekniske personer, sier supportkonsulent Sten Simonsen.

Viktige eigenskapar

Som supportkonsulent må du vere flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig og vere i stand til å finne informasjon og løysingar på problem. I mange tilfelle må du kunne meistre teknisk engelsk, sidan brukarrettleiingar ofte er på engelsk. Ei evne til å takle omstilling og endring i eit fagfelt i stadig utvikling er nødvendig.

Lønn

Utdanning

Du kan utdanne deg på vidaregåande nivå eller på høgare nivå ved høgskolar eller universitet.

Dei som jobbar som supportkonsulentar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter supportkonsulentar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med supportkonsulentar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3120132 - DATAKONSULENT (SUPPORT)
 • 3120130 - BRUKERSTØTTE IKT
 • 3120123 - DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT)
 • 3120121 - LEDER IT BRUKERSTØTTE
 • 2130136 - KUNDEKONSULENT (DATA)
 • 2130123 - IT-KONSULENT
 • 2130112 - IT-BRUKERKONSULENT
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130106 - RÅDGIVER (DATA)

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.