Kvalitetssikret av TietoEVRY 03. februar 2022

Supportkonsulent

Ein supportkonsulent gir teknisk støtte til kundar eller tilsette internt i bedrifta.

Arbeidsoppgaver

Som supportkonsulent hjelper du menneske, enten det er tilsette i eige selskap eller kundar i bedrifter, med å løyse tekniske problem. Yrket kallast også helpdeskmedarbeidar.

Supportkonsulenten tar imot førespurnadar på chat, telefon og e-post. Du løyser også problem på tekniske tenester som bedrifta driftar, leverer eller bruker.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein supportkonsulent:

 • ta imot førespurnader frå kundar og tilsette
 • gi brukarstøtte
 • søke etter feil og rette opp feil
 • installere og sette opp program eller maskiner
 • lage dokumentasjon og framstille rutinar

Gode kunnskapar om tekniske tenester som programvare, maskiner og nettverk er viktig.

Hvor jobber supportkonsulentar ?

Supportkonsulenten jobbar i alle typar bransjar, både i store og mellomstore bedrifter.

Intervjuer

Portrettbilde av supportkonsulent Yvonne Skaugen

Supportkonsulent

Yvonne Skaugen

– Faget er i endring hele tiden, så det er viktig å være lærevillig og at man er innstilt på å holde seg oppdatert på det nye som kommer på området, sier supportkonsulent Yvonne Skaugen.
Portrett av supportkonsulent Sten Simonsen

Supportkonsulent

Sten Fagervold Simonsen

En viktig ferdighet for en supportkonsulent er å kunne forklare komplekse IT-problemer, på en enkel måte til ikke-tekniske personer, sier supportkonsulent Sten Simonsen.

Viktige egenskaper

Som supportkonsulent må du vere flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig og vere i stand til å finne informasjon og løysingar på problem. I mange tilfelle må du kunne meistre teknisk engelsk, sidan brukarrettleiingar ofte er på engelsk. Ei evne til å takle omstilling og endring i eit fagfelt i stadig utvikling er nødvendig.

Lønn

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med supportkonsulentar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3120132 - DATAKONSULENT (SUPPORT)
 • 3120130 - BRUKERSTØTTE IKT
 • 3120123 - DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT)
 • 3120121 - LEDER IT BRUKERSTØTTE
 • 2130136 - KUNDEKONSULENT (DATA)
 • 2130123 - IT-KONSULENT
 • 2130112 - IT-BRUKERKONSULENT
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130106 - RÅDGIVER (DATA)

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.