Kvalitetssikret av Ortopeditekniske virksomheters landsforbund 08. juni 2021

Ortopediingeniør

Ortopediingeniøren utviklar og tilpassar protesar og andre ortopediske hjelpemiddel.

Arbeidsoppgaver

Som ortopediingeniør lagar og tilpassar du protesar, ortosar og andre ortopediske hjelpemiddel til menneske som anten manglar ein kroppsdel eller treng avlasting eller støtte til ein kroppsdel.

Ortopediingeniøren vurderer livssituasjonen, funksjonshemminga og helsetilstanden til kvar enkelt pasient for å finne ut kva hjelpemiddel som passar best.

Ortopediingeniøren utviklar protesar som erstattar ein tapt kroppsdel i rørsleorgana og ortosar som erstattar eller får på plass att ein tapt funksjon i ein bevart kroppsdel.

Vanlege arbeidsoppgåver for ortopediingeniøren:

  • analysere og vurdere funksjonsevne og behov for ortopediske hjelpemiddel
  • ta mål og avstøypingar, og gi form til protesar, ortosar og ortopedisk fottøy
  • samarbeide med ortopeditekniker om å lage hjelpemidla
  • samarbeide med andre yrkesgrupper og pasienten sjølv for å komme fram til eit best mogleg resultat
  • kombinere kunnskap om sjukdomslære, anatomi, biomekanikk og materiallære

Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med pasienten sjølv og andre fagpersonar, som ortopediteknikerfysioterapeut, ergoterapeut og lege.

I dette yrket må du ha både teknisk og medisinsk kompetanse.

Hvor jobber ortopediingeniørar ?

Som ortopediingeniør jobbar du i offentlege og private ortopedtekniske bedrifter, på større sjukehus eller som lærar ved ortopediingeniørutdanninga.

Ortopediingeniørar jobbar også ved bedrifter som sel medisinsk og teknisk utstyr. Også organisasjonar for funksjonshemma eller hjelpeorganisasjonar har bruk for ortopediingeniørar. 

Intervjuer

Ortopedingeniør Tom Robertson portrett

Ortopediingeniør

Tom Robertson

– For at ingeniøren skal kunne lage et bra produkt, er det viktig med både tid og tillit, forteller Tom Robertson.

Viktige egenskaper

Du må vere interessert i å arbeide med rehabilitering av menneske. Jobben med å forme ut hjelpemiddel krev at du er kreativ, løysingsorientert og nøyaktig. Vidare bør du ha gode empatiske og kommunikative evner, sidan du samarbeider nært med både pasientar og fagpersonar.

 

 

Lønn

Utdanning

For å bli ortopediingeniør treng du ein treårig bachelorgrad i ortopediingeniørfag. I Noreg finst dette studiet ved Oslo Met (tidlegare Høgskolen i Oslo og Akershus).

Les meir om studiet

For å bli offentleg godkjend som ortopediingeniør må du ha vore i turnusteneste i to år. Eitt av åra må avtenast i Noreg, medan resten kan takast i utlandet. 

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta mastergrad innanfor ortopediingeniørfag i utlandet. I Noreg kan du ta ein master i helsevitskap og master i rehabilitering.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ortopediingeniørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3119133 - ORTOPEDIINGENIØR
  • 3119132 - LEDENDE ORTOPEDIINGENIØR

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.