Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg begynte å studere matematikk og fysikk på universitetet. Det var jeg veldig glad i, men det var litt for teoretisk. Jeg liker også å skru og mekke. Noen tipset meg om å sjekke ut ortopediingeniør. Jeg søkte og begynte på studiet. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men jeg har ikke angret på det.

 

Image

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsdagen er variert, men du kan se noen mønstre. Jeg jobber to ulike steder. Arbeidsdagen min i Ålesund er forskjellig fra arbeidsdagen min i Oslo. Når jeg er i Ålesund er det rene klinikkdager. Jeg møter pasienter fra morgen til kveld. På hovedklinikken i Oslo er arbeidsdagen en kombinasjon av flere ulike oppgaver, som møter og papirarbeid, i tillegg til pasientklinikk og produksjon.

Variasjonen er noe av det jeg liker med jobben. En del av hverdagen er produksjon av proteser eller andre hjelpemidler etter mål, enten det er scanning og 3D-modellering eller bruk av gips. Vi tilpasser også prefabrikkerte hjelpemidler. På pasientmøter er det ofte vurdering av pasienten. Noen lurer på om de trenger et hjelpemiddel, og om vi kan hjelpe. Når hjelpemiddelet er laget kommer pasienten tilbake for å prøve det, og vi finjusterer hjelpemiddelet slik at det passer som det skal. Mange hjelpemidler har etter hvert behov for reparasjoner og justeringer. Ingen hjelpemidler varer evig, og behovene til pasientene endres over tid, så det må stadig gjøres nye vurderinger. Noen trenger også hjelp og veiledning i forhold til rettigheter hos NAV.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du må ha generell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk. Studiet var både i verksted og i klinikk med pasienter, i tillegg til vanlig klasseromsundervising.  I den praktiske delen av studiet lærte vi blant annet å borre, støpe og slipe, dessuten å bearbeide metall, plast og andre materialer. Vi hadde undervisning i anatomi, fysiologi, biomekanikk, trygderett og materiallære. I tillegg hadde vi kurs i fremstilling av de enkelte hjelpemidlene. Etter bachelorgraden på tre år, må du jobbe turnus i to år.  

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke veldig godt for dem som er avhengige av forutsigbarhet eller er utålmodige. Når du skal skru på proteser eller ta avtrykk av føtter, kan du plutselig ende opp med å stå i litt pussige arbeidsstillinger for å komme til. Det må du tåle. Flere protesebrukere arbeider i faget, så fysiske utfordringer utelukker ikke nødvendigvis dette yrket. Du bør ikke være allergisk mot kunstmaterialer som gips eller lateks. 

 

Image

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er kombinasjonen av å jobbe med mennesker og det ingeniørmessige, som elektronikk, mekanikk og modellering. Vi er bare noen hundre ortopediingeniører i landet. Dermed kjenner mange av kollegaene til hverandre, og det er svært mange hyggelige mennesker i bransjen. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg ser en tendens til at en minkende del av arbeidsdagen er sammen med pasienter, og en økende del er kontorarbeid. Det synes jeg er leit. 

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale jobben dersom du har øye for form. Du bør ha innsikt i mekanikk og forstå hvordan ting er skrudd sammen, og  like å jobbe med mennesker. Du må tåle å se mennesker med skader og deformiteter, som kanskje har mistet lemmer, og ville lykkes i å hjelpe disse. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Ortopediingeniøryrket er veldig spesialisert. De som utdanner seg som ortopediingeniører jobber som ortopediingeniør. Du kan gå videre ved å jobbe med ledelse og undervisning. Du kan også reise og jobbe utenlands. Det er behov for oss i hele verden. Behovet er som alltid størst der dekningsgraden er minst, i de fattigste delene av verden.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som ny i yrket kan du forvente en begynnerlønn på cirka 480 000 kroner. Etter noen år i bransjen, med full ansiennitet, ligger grunnlønnen på cirka 650 000 kroner i året. Dette er uten tillegg for reiser og overtid.  

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De er kjempegode! Jeg vet ikke om noen arbeidsledige ortopediingeniører. Det finnes ikke ortopediske verksteder over alt i landet, så dersom du er villig til å flytte litt på deg er yrkesvalget veldig trygt. NAV er oppdragsgiver, og dermed har ortopediingeniører en sikker kundegruppe, også i fremtiden med en stadig eldre befolkning.