Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: ORTO
Poenggrenser 2022:
  • 48.30 (primær)
  • 56.10 (ordinær)
Studieplasser: 16
Søknadskode (SO): 215744

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2022.

Om studiet

Ortopediingeniører foretar kliniske vurderinger, tar mål til og utformer individuelt tilpassede ortopediske og tekniske hjelpemidler som proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. De deltar også i rehabiliteringsprosesser.

Tekniske fag er grunnlaget for ortopediteknikk, og utgjør hoveddelen av utdanningen. Sentrale emner i faget er anatomi, fysiologi, biomekanikk, sykdomslære, psykologi, materiallære og ortopediteknikk.

Den tekniske delen av arbeidet består i å ta gipsavstøpninger og korrekte mål og ut fra det konstruere for eksempel en protese eller et annet ortopediteknisk hjelpemiddel.

Ortopediingeniøren samarbeider med en ortopeditekniker i selve fremstillingen av hjelpemiddelet.

Medisinsk og samfunnsvitenskapelig kunnskap er viktig for å forstå sykdoms- og skadetilstander som kan føre til behov for ortopediske hjelpemidler, og for å få en innsikt i hvordan disse påvirker psykiske og sosiale forhold.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.
Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

Alle utdanninger innen