Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

ORTO

Poenggrenser 2021

  • 44.80 (primær)
  • 56.00 (ordinær)

Studieplasser

16

Søknadskode (SO)

215744

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ortopediingeniører foretar kliniske vurderinger, tar mål til og utformer individuelt tilpassede ortopediske og tekniske hjelpemidler som proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. De deltar også i rehabiliteringsprosesser.

Tekniske fag er grunnlaget for ortopediteknikk, og utgjør hoveddelen av utdanningen. Sentrale emner i faget er anatomi, fysiologi, biomekanikk, sykdomslære, psykologi, materiallære og ortopediteknikk.

Den tekniske delen av arbeidet består i å ta gipsavstøpninger og korrekte mål og ut fra det konstruere for eksempel en protese eller et annet ortopediteknisk hjelpemiddel.

Ortopediingeniøren samarbeider med en ortopeditekniker i selve fremstillingen av hjelpemiddelet.

Medisinsk og samfunnsvitenskapelig kunnskap er viktig for å forstå sykdoms- og skadetilstander som kan føre til behov for ortopediske hjelpemidler, og for å få en innsikt i hvordan disse påvirker psykiske og sosiale forhold.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.
Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

Alle utdanninger innen