Kvalitetssikret av Salgs- og Reklameforeningen i Bergen, Markedsforbundet 22. februar 2023

Marknadsførar

Ein marknadsførar utarbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

Arbeidsoppgaver

Som marknadsførar jobbar du med å forme profilen til bedrifta, marknadsføringskampanjar, annonsar og andre salstiltak. Målet er å profilere og auke merksemda rundt ei bedrift, eit produkt eller ei teneste.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein marknadsførar:

 • designe produkt
 • utforming og koordinering av reklamekampanjar
 • kartlegge og analysere produkt- og tenestepotensialet ved bruk av marknadsundersøkingar
 • innsikts- og analysearbeid, eksempelvis i Google Analytics, Facebook Business Manager og liknande
 • oppdatere og halde ved like bedriftas nettsider og profilar i sosiale medium

Du arbeider tett saman med marknadssjefen, marknadsanalytikaren og marknadsdsøkonomen. Mange grafiske designarar arbeider med marknadsføring.

Hvor jobber marknadsførarar?

Marknadsførarar jobbar i design- og kommunikasjonsbyråar, organisasjonar, mediehus, andre bedrifter og liknande. Marknadsførarar jobbar ofte i ein redaksjon eller i ei marknadsavdeling.

Intervjuer

En mann i svart genser og briller. Han er på et kontor.

Markedsfører

Peter Jørstad

– Hvis du er kreativ, liker å tenke analytisk, og ønsker å finne svaret bak svaret, kan dette yrket passe deg godt, sier Peter.

Viktige egenskaper

Ein marknadsførar bør vere strukturert i arbeidet sitt, kreativ og løysingsorientert. Evna til å formidle ein bodskap til den rette målgruppa er sentralt. Forståing for visuell kommunikasjon, digitale og sosiale medium og grafiske fag kjem godt med.

Lønn

Utdanning

Marknadsførarar har gjerne studert ein kombinasjon av marknadskommunikasjon, marknadsføring og økonomi. Det er òg vanleg å ha grafiske fag. Du kan studere marknadsføring ved fagskole, høgskole eller universitet.

De som jobber som marknadsførarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant marknadsutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 642299 - Markedsføring, uspesifisert, lavere nivå
 • 642220 - Bachelor, markedskommunikasjon, treårig
 • 642218 - Bachelor, markedsføring, treårig
 • 642211 - Sivilmarkedsførerutdanning, fireårig
 • 6422 - Markedsføring

Arbeidsmarked

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med marknadsførarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5223117 - KONSULENT (ANNONSESALG)
 • 5223116 - ANNONSEKONSULENT (AVIS)
 • 5223114 - ANNONSEKONSULENT (SELGER)
 • 4113115 - REKLAMESEKRETÆR
 • 3491144 - REDAKSJONSKONSULENT (FORLAG)
 • 3491106 - PR-KONSULENT
 • 3491101 - INFORMASJONSKONSULENT
 • 3471130 - PRODUKSJONSKONSULENT (FORLAG)
 • 3419136 - PROSJEKTMEGLER (SALG OG MARKEDSFØRING)
 • 3419135 - TEKSTFORFATTER (REKLAME)
 • 3419133 - SPESIALRÅDGIVER (PROFILERING)
 • 3419132 - MARKEDSMEDARBEIDER
 • 3419131 - PLANNER (REKLAME)
 • 3419130 - KONSULENT (REKLAME OG MARKEDSFØRING)
 • 3419126 - REKLAMEKONSULENT
 • 3419125 - PRODUKTUTVIKLER (MARKEDSFØRING OG REKLAME)
 • 3419124 - PRODUKTSEKRETÆR (MARKEDSFØRING OG REKLAME)
 • 3419123 - MEDIAKONSULENT
 • 3419122 - MARKEDSASSISTENT
 • 3419121 - REKLAMEMEDARBEIDER
 • 3419120 - MARKETINGKONSULENT
 • 3419119 - MARKETINGSEKRETÆR
 • 3419118 - MARKEDSKOORDINATOR
 • 3419117 - MARKETINGASSISTENT
 • 3419116 - MEDIAASSISTENT
 • 3419115 - PROMOTIONKONSULENT
 • 3419114 - SISTELEDDSMARKEDSFØRER
 • 3419113 - SPONSORFORMIDLER
 • 3419112 - TRADE MARKETING KONSULENT
 • 3419111 - AD-ASSISTENT
 • 3419110 - PROMOTIONMEDARBEIDER
 • 3419109 - MARKETINGSPLANLEGGER
 • 3419108 - KONTAKTMANN (MARKEDSFØRING)
 • 3419107 - MARKEDSSEKRETÆR
 • 3419106 - MARKEDSPLANLEGGER
 • 3419105 - MARKEDSKONSULENT
 • 3419104 - MARKEDSFØRINGSSEKRETÆR
 • 3419103 - MARKEDSFØRINGSKONSULENT
 • 3419102 - MARKEDSFØRINGSASSISTENT
 • 3415138 - ANNONSEKONSULENT (BEDRIFTSMARKED)
 • 3131127 - PRODUKSJONSKONSULENT (RADIO/FJERNSYN)
 • 2519127 - PROSJEKTLEDER (MARKEDSFØRING)
 • 2519123 - SPESIALKONSULENT (MARKEDSFØRING)
 • 2519122 - SPESIALKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519120 - FAGKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519119 - FAGKONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 2519115 - SJEFSKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519112 - KONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 2519106 - RÅDGIVER (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 1234112 - MARKEDSFØRINGSDIREKTØR
 • 1234101 - ART DIRECTOR (REKLAME)
 • 3419103 - MARKEDSFØRINGSKONSULENT
 • 2519130 - MARKEDSANSVARLIG
 • 3419140 - INNHOLDSPRODUSENT (MARKEDSFØRING)
 • 3415119 - MARKEDSFØRER (AGENT)
 • 3419139 - MARKEDSFØRINGSRÅDGIVER (SOSIALE MEDIER)
 • 5221118 - SALGSFREMMER
 • 1317116 - DAGLIG LEDER (REKLAMEBYRÅ, FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1234107 - REKLAMESJEF
 • 3419134 - TRAINEE (MARKETING/MARKEDSFØRING)
 • 3419138 - PÅVIRKER/INFLUENSER (MARKEDSFØRING)
 • 3418141 - SPONSORFORMIDLER (BANK)

Andre yrke

En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for reklame, TV og radio.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg, miljøvennleg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.