Kvalitetssikret av Handelshøyskolen, OsloMet 18. mars 2019

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Arbeidsoppgaver

Som kostøkonom har du ein leiarfunksjon. Du har ansvar for innkjøp av råvarer og planlegging av måltid på institusjonar eller i kantiner.

Måltida skal tilfredsstille behova for ernæring og produserast i stor skala til rett pris.

Kostøkonomar har fagkunnskapar om både mat og ernæring, attpå økonomi- og leiingskompetanse.

Vanlege arbeidsoppgåver for kostøkonomar:

  • planlegge næringsrike måltid
  • kjøpe inn råvarer og forhandle med leverandørar om varer og tenester
  • sette opp vaktlister
  • organisere, lede og motivere tilsette
  • arbeide med budsjett

Yrket kostøkonom har nokon fellestrekk med yrket klinisk ernæringsfysiolog.

Hvor jobber kostøkonomar ?

Kostøkonomar jobbar i storkjøkken eller i tilknyting til eit storkjøkken. Døme på arbeidsplassar kan vere: sjukehus og andre helseinstitusjonar, Forsvaret, oljebransjen, fengsel, cateringsbedrifter, hotell og restaurantkjøkken.

Det er og mogleg å jobbe innanfor næringsmiddelindustrien. 

Intervjuer

Portrettfoto av kostøkonom Kari Anne Myrdal ved Romerike fengsel avdeling Ullersmo

Kostøkonom

Kari Anne Myrdal

Det er jeg som har ansvaret for kjøkkendriften i fengselet, sier Kari Anne Myrdal.

Viktige egenskaper

Kostøkonomar bør interessere seg for kosthald og ernæring. Som kostøkonom bør du kunne planlegge, lede og organisere. Du bør også ha ei god forståing for tal.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Som kostøkonom kan du vidareutdanne deg innan personal- og leiarfag, økonomi, ernæring og undervisingsarbeid.

De vanligste jobbene blant kostøkonomiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 444202 - Kostholdsøkonom, toårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kostøkonomar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3223103 - PRODUKTUTVIKLER (NÆRINGSMIDLER)
  • 3223102 - KOSTØKONOM

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
En hovmester planlegger serveringen med servitører og kokker

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.