Kvalitetssikret av Norsk Kjemisk Selskap, Nord-Norge-avdeling, Norsk kjemisk selskap 03. april 2019

Kjemikar

Ein kjemikar undersøker korleis verda rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddelar.

Arbeidsoppgaver

Ein kjemikar har kompetanse på, og vil ofte jobbe med, å lage nye stoff og materialar som kan brukast i utvikling av nye legemiddel eller materialar med spesielle eigenskapar.

Sentrale oppgåver for ein kjemikar kan vere å gjennomføre prøver, undersøkingar og analysar. Det er også blitt vanleg at kjemikarar jobbar med svært avansert datateknologi. Å jobbe som kjemikar kan innebere mykje arbeid på laboratorium.

Andre eksempel på arbeidsoppgåver vil vere kartlegging, risikovurdering, konsekvensutgreiing, utarbeiding av kvalitetsstandardar og miljøovervaking.

Kjemikarar blir i aukande grad engasjert i HMS-arbeid.

Ofte er kjemikaren ein del av et team og jobbar derfor i tett samarbeid med andre kjemikarar. Kjemikarar jobbar også i tverrfaglege team saman med biologar, fysikarar, bioteknologar og andre fagpersonar innan naturfag.

Avhengig av kva for ein utdanning og spesialisering du har, kan du som kjemikar jobbe med ein rekke ulike fagområde.

Eksempel på spesialiseringsfelt:

Hvor jobber kjemikarar ?

Kjemikarar kan jobbe i industrien, for eksempel i oljeindustrien, legemiddelindustrien eller forsvarsindustrien. Som kjemikar kan du også jobbe på sjukehus, i rådgivningsfirma, i kommunesektoren eller andre deler av den offentlege forvaltninga. Kjemikarar kan også jobbe med forsking og undervisning.

Intervjuer

Portrett av kjemiker Frøydis Sved Skottvoll

Kjemiker

Frøydis Sved Skottvoll

Det føles veldig meningsfylt å vite at jeg både kan hjelpe andre mennesker, og også kloden, forteller kjemiker Frøydis Sved Skottvoll

Viktige egenskaper

Som kjemikar bør du ha interesse for kjemi og andre realfag. Du bør ha anlegg for å forstå naturfaglege problemstillingar, og evne til analytisk tenking. Nøyaktigheit og presisjon er viktig når du skal jobbe med praktisk kjemi.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant kjemiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 752214 - Master, kjemi, toårig
 • 752210 - Sivilingeniørutdanning, kjemi
 • 752202 - Cand.scient.-utdanning, kjemi
 • 7522 - Kjemiske fag

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kjemikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8229103 - OPERATØR (ANDRE KJEMISKE PRODUKTER)
 • 3115116 - KJEMIINGENIØR
 • 3115115 - INGENIØR (KJEMI)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2113110 - SENIOR KONSULENT (KJEMI)
 • 2113109 - SJEFSKONSULENT (KJEMI)
 • 2113107 - KJERNEKJEMIKER
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 2113104 - SENIORANALYTIKER (KJEMI)
 • 2113103 - BIOKJEMIKER
 • 2113102 - KJEMIKER
 • 2113101 - GEOKJEMIKER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.

Relaterte lenker