Hvorfor valgte du dette yrket?

– Da jeg gikk på ungdomsskolen var jeg fascinert av naturfag, og syntes det virket spennende. Dermed var det egentlig ikke et vanskelig valg for meg å fortsette med det. Jeg gikk yrkesskole, med kjemi, prosess og laboratoriefag. Deretter hadde jeg læretiden ved Hydro Aluminium, med en bred opplæring som jeg har hatt god nytte av videre. Det var mange forskjellige prinsipper og teknikker, og mye å sette seg inn i.

Senere jobbet jeg i det som den gang het Næringsmiddeltilsynet, og her var det et nytt spekter av analyser, teknikker og prinsipper som var aktuelt. De siste 14 årene har jeg jobbet her i Petrotech.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Petrotech er et laboratorium som leverer tjenester til mange forskjellige bransjer. Tidligere jobbet jeg med oljebransjen, nå er jeg kvalitetskoordinator her i Haugesund. Fortsatt gjør jeg mye analyser. 

Når jeg jobbet med oljebransjen var vi engasjerte i ulike prosjekter ute i felten. Alle prosjektene er ulike, og tjenestene er veldig tilrettelagt for hver enkelt jobb. Vi reiser ut og tar imot utstyr som vi skal bruke, og setter det opp på lokasjonen. Det er et veldig rigid regime med oppsett av utstyr, kalibrering og kontroll. Etter at utstyret er klart kan vi ta imot prøver. Noen ganger må vi ta prøvene selv. Etter at analysene er igangsatt, er det nye kontroller for å sjekke at det ikke er noe galt med analysen. Vi analyserer olje og gass, men også vann. Vannet er i de ulike formasjonene som oljen og gassen hentes opp fra, og det er viktig å vite hva det inneholder slik at det ikke fører til skade på utstyr. 

I laboratorium på land er det også viktig med rutiner og kontroll av utstyr. Vi bruker mye tid på å følge opp rutiner, og må hele tiden kontrollere og kalibrerer utstyret som brukes. Det kan være alt fra kjøleskap til analyseinstrumenter. Vi må også kontrollerer og registrere ting som temperatur og lufttrykk. Det er en veldig stor del av jobben å sørge for sporbarhet, slik at vi kan spore resultatene tilbake til SI-systemet for måling og dokumentere alt. 

Når jeg er i laboratoriet jobber jeg mye med analyse av vann. Vi analyserer drikkevann, som vi får inn fra kunder lokalt. Det er private kunder, lokale vannverk og andre bedrifter som har myndighetskrav om å ha kontroll på vannkvaliteten. Vi tar også imot og analyserer formasjonsvann fra hele verden. 

I tillegg til laboratoriearbeid, er det mye kontortid. Da jobber jeg med vedlikehold av kvalitetssystemet, med interne revisjoner, avviksbehandling, risikoanalyser osv. I dette arbeidet er det en stor fordel å ha kjennskap til hvordan laben drives. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok yrkesveien, og har fagbrev som faglaborant. Dette er minstekravet av det som kreves av utdanning. For min del synes jeg at det er en styrke at jeg har yrkesfaglig bakgrunn, og har jobbet mye praktisk på et laboratorium. Det finnes andre retninger og veier for en kjemiker, som å ta en bachelorgrad i ulike kjemiske disipliner, og en kan også ta master og doktorgrad i kjemi. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Vi beskytter oss veldig godt mot kjemikaliene vi jobber med, men om du er hypersensitiv for kjemikalier så er det nok ikke ingen god idé å jobbe i et laboratorium. Fysisk er det vel ellers ingen hindringer for å jobbe som kjemiker. Det meste kan tilrettelegges, selvsagt litt avhengig av arbeidsplass.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Resultatene vi får må tolkes og skal henge sammen. Jeg liker å bli utfordret der, å kunne si at resultatene er korrekte, de er verifiserte, og at jeg kan peke på hva som støtter opp om dette. 

Det er både lærerikt og gøy å jobbe på et laboratorium med veldig mange veldig flinke personer. Du får så mye igjen for det selv. Her er det veldig stor spisskompetanse, og det gir virkelig faglig stimuli. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er hvis arbeidet blir veldig rutinepreget. Vi har jo rutiner som det er viktig å forholde seg til, men om du gjør det samme hver dag over lang tid kan det gjerne bli litt slitsomt. Da er det greit å kunne veksle på det vi gjør, og bytte med kollegaer for å sørge for at det blir variasjon.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Denne jobben passer hvis du liker naturvitenskapelige fag, er nysgjerrig og ønsker å finne ut av ting. Den er for dem som virkelig våkner opp i klassen når det er laboratorieøvelser. Det er viktig å være veldig nøyaktig og presis. Det er enormt små mengder vi operere med, og sensitiviteten på instrumentene vi jobber med er høy. Den minste lille forurensning kan føre til feil. Som kjemiker bør du også ha en stødig hånd.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Jeg har jo vært feltingeniør innenfor analyse og prøvetaking, og det finnes også andre muligheter innenfor oljebransjen. Alle som produserer noe vil gjerne ha et laboratorium som analyserer råvarer inn, produkter ut og veldig ofte prosessen imellom. Det finnes andre steder i Norge der de driver mer med forskning, for eksempel SINTEF. Equinor har også forskningssenter. Og så er det en god del laboratorier som utelukkende analyserer prøver for andre. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen for en fagutdannet kjemiker ligger nok omtrent som for en industriarbeider med fagbrev, men lønnen vil jo avhenge av om du har bachelor, master eller er fagutdannet. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Dette er nok en bransje der det ikke er så mye utskiftning, for folk blir lenge i jobbene sine. Det er ikke veldig mange nye jobber som blir utlyst. Går du inn i faget er det viktig å være klar over at du bør være målrettet og flink for å skille deg ut. Det som er positivt er at det finnes laboratorier og muligheter for jobb overalt, selv om det er mest i større byer. Der finner du de store uavhengige laboratoriene og forskningssenter som SINTEF, men det finnes også mindre laboratorier i flere mindre byer.