Kvalitetssikret av Norsk olje og gass 11. april 2019

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokon gangar føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.

Arbeidsoppgaver

Som geofysikar arbeider du med, eller forskar på, jordas fysikk.

Det kan vere alt frå seismologi (læra om jordskjelv og nærskylde fenomen), til vatnets fysikk, altså oseanografi, eller glasiologi (læra om is). Andre jobbar med meteorologi, som er vitskapen om atmosfæren.

Eit viktig arbeidsfelt for geofysikarar er leiting etter mineraler og olje. Andre område er miljø og klima.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein geofysikar:

 • planlegge, gjennomføre og leie innsamling av seismiske data for å undersøke jordas indre
 • forklare hendingar som skjer både i jordas indre og ytre, slik som kvifor eit jordskjelv oppstår, eller kvifor det reknar
 • samarbeide med geologar for å kartlegge olje- og gassførekomstar, fjelltilhøve og bergartar
 • forklare fenomen i havet, og dei fysiske og kjemiske eigenskapane til vatn 

Det å auke forståinga for jordas samansetning og fysiske eigenskapar generelt er ei viktig oppgåve for geofysikarar.

Hvor jobber geofysikarar ?

Mange geofysikarar arbeider i oljeindustrien. Andre arbeider innan meteorologi eller er tilknytt forskingsinstitusjonar der dei forskar på eksempelvis hav, is, fjell, vulkanar eller miljø og klima.

Intervjuer

Martine Hope Løvaas er geofysiker og jobber både i felt og på kontor.

geofysiker

Martine Hope Løvaas

– Jeg jobber med infrastruktur og samler inn forskjellig type data for å forstå jordas undergrunn bedre. Skal det bygges en bro over en innsjø må vi vite hvor broen kan bygges på tryggest mulig måte, forteller Martine Hope Løvaas.

Viktige egenskaper

For å bli geofysikar må du vere nysgjerrig og analytisk. Du bør ha ei interesse for jorda sine prosessar og fenomen. Som geofysikar må du òg like å arbeide saman med andre fagpersonar.

Lønn

Utdanning

Det vanlegaste er å ta ei femåring masterutdanning innan geofysikk. Du kan òg ta sivilingeniørutdanning innan geologi eller petroleumsfag.

De vanligste jobbene blant geofysikkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 756901 - Master, geofag, toårig
 • 756302 - Cand.scient.-utdanning, naturgeografi
 • 756211 - Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, femårig
 • 756207 - Cand.scient.-utdanning, geofysikk
 • 756205 - Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi
 • 756204 - Master of Science, petroleum geosciences, toårig
 • 656999 - Geofag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 656299 - Geofysikk, uspesifisert, lavere nivå

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med geofysikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2114113 - SENIOR KONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114112 - SJEFSKONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114110 - PETROLEUMSGEOFYSIKER
 • 2114106 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114101 - GEOFYSIKER

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.