Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg var glad i å være ute og var superfascinert av jordskjelv, isbreer, vulkaner og klima. Geofysikk er også i konstant endring og handler ikke bare om olje og gass, men er et fremtidsrettet yrke med mye spennende utfordringer og ny teknologi i møte.

Jeg ble først inspirert av en av lærerne mine i førsteklasse på VGS i faget geografi hvor fokus var på sammenhengen mellom samfunn og natur. Jeg fikk sansen for dannelsene av landformene rundt oss og hvordan de har blitt formet av indre og ytre krefter og hvordan de gir forutsetninger for næringsliv. Realfag var min favoritt og jeg forsto at jeg ville kombinere matte og fysikk til å bedre forstå hvordan jorden er satt sammen. Jeg valgte derfor å studere geofysikk med fokus på infrastruktur og kunne ikke ha gjort et bedre valg!

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber med infrastruktur og samler inn forskjellig type data for å forstå jordas undergrunn bedre. Skal det bygges en bro over en innsjø må vi vite hvor broen kan bygges på tryggest mulig måte. Det samme gjelder kartlegging av rasfare og hvordan vi kan forhindre at det raser.   

Jeg er mye ute i felt og samler inn data som for eksempel seismikk. Det er en geofysisk metode for å avbilde jordens undergrunn med lydbølger. En kilde til en lydbølge kan for eksempel være dynamitt, for å se hvordan lydbølgene påvirkes av undergrunnen. Robotikk og digitalisering er i stor utvikling og jeg bruker blant annet roboter til å samle inn data. Det kan være alt fra en bitteliten drone til en stor båt. Det er ny, spennende og effektiv teknologi som gjør jobben enklere for oss.

Etter å ha samlet inn mye data brukes resultatet til å lage kart som for eksempel viser geologiske strukturer. Kartene blir et fantastisk verktøy for å finne gode svar på hvor det er trygt å bygge broer, veier og kartlegge rasfare. Akkurat nå har vi fullført et prosjekt for den nye Mjøsbrua ved Lillehammer. Min jobb, sammen med andre geofysikere har vært å kartlegge sedimentene ved broen. Videre har resultatene gått til geoteknikere som evaluerer hvor det er tryggest å bygge broen.  

Oppdragsgivere kan være Statens veivesen, Bane NOR eller en blanding av private og statlige aktører. Når vi har kommet frem til et resultat gjennom prosessering og tolkning av data, presenterer jeg det for kunden og kommer med forslag og anbefalinger.

Det har vært spennende å jobbe med Mjøsbrua og jeg har vært i felt og på hotell i over en måned. Heldigvis er jeg glad i å reise! Å være med på mange spennende prosjekter fra A til Å er veldig gøy og noe jeg vil fortsette med i fremtiden.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Selv tok jeg en bachelor- og mastergrad i geofysikk ved Michigan Technological University. Jeg ville til et sted hvor jeg ikke kjente noen, lære alt fra start og bli en problemløser. Det var også viktig for meg å bli komfortabel med engelsk. 

Det vanligste er å ta en femårig masterutdanning innen geofysikk. Du kan også ta sivilingeniørutdanning innen geologi eller petroleumsfag. Mange går for en doktorgrad og det vil jeg antagelig også gjøre en dag.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– De fleste geofysikere sitter på kontor og jobben kan tilpasses den fysiske formen. I min type funksjon bør du være i grei form fordi jeg er mye ute i felt. Det betyr alt fra bråbratt og ulent terreng, til ruskevær på sjøen.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg elsker å ta eierskap over mine saker og følge prosjektene fra den spede begynnelse til de er ferdigstilt. Jeg valgte også dette yrket fordi jeg ikke ville sitte på kontor hele dagen, men ha en kombinasjon av felt og kontortid. Innovasjon er en stor interesse, og i geofysikk får jeg brynt meg og jeg nyter å følge med i utviklingen.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg skulle ønske jeg hadde mer tid til hvert prosjekt.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det aller viktigste er å være glad i realfag og å være teknisk interessert. Liker du samtidig å jobbe med mange ting parallelt, så passer denne jobben kjempebra. I bunn bør det ligge en god dose interesse for hvordan jorda er satt sammen og ulike fysiske prosesser. For meg er alt som har med geofysikk å gjøre interessant, fra vulkanutbrudd på Island til Mjøsbrua.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Jeg tør å påstå at det er et hav av muligheter som geofysiker. Olje og gass har vært de største arbeidsgiverne. Energi, vannkraft og vind er mer miljøvennlige satsningsområder. Også i mineralindustrien, arkeologiske undersøkelser, risikovurdering og global oppvarming. Du kan gjøre som meg; å jobbe med infrastruktur som veier, broer, tuneller og undersjøiske kabler i konsulentselskap, eller velge å undervise eller jobbe for entreprenører.  

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En geofysiker kan forvente et sted mellom 500 000 og 600 000 kroner i året i startfasen. Med erfaring kan du tjene opp til 900 000, avhengig av om du jobber i privat eller offentlig sektor.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg anser sjansene som gode. Det er stadig nye konsepter som åpner seg. Hvis du ikke bare tenker olje og gass, og har et åpent sinn, så er mulighetene store. Å spesialisere seg er ikke dumt. Finn en nisje som interesserer deg og utforsk mulighetene.

Tekst:
Bente Haraldstad Delmas
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Jeg elsker å ta eierskap over mine saker og følge prosjektene fra den spede begynnelse til de er ferdigstilt.
Hvis du ikke bare tenker olje og gass, og har et åpent sinn, så er mulighetene store.