Portrett av Amanda N. Bjøringsøy

YrkesintervjuGeofysiker favoritt ikon

– Det er mye spennende teknologi, og leting etter olje og gass trigger meg. Du kan tenke på det som en skattejakt, sier Amanda N. Bjøringsøy.

Amanda N. Bjøringsøy
26 år
Geofysiker
Petroleum Geo-Services, Oslo

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Fra jeg var liten har jeg ønsket å forstå hvordan jorden henger sammen. Jeg likte naturfag og matematikk og valgte geofag på videregående. Vulkaner, sedimenter og klima var spennende temaer. Jeg forsto jeg ville satse på en blanding av realfag og geologi og søkte meg inn på NTNU petroleumsfag. Underveis i studiet valgte jeg å spesialisere meg innen geofysikk. Det er mye spennende teknologi, og leting etter olje og gass trigger meg. Du kan tenke på det som en skattejakt. Alt er matematikk, jordens oppbygging kan tolkes matematisk, og det er gøy!

img_3467.jpg

 Amanda N. Bjøringsøy foran dataskjermene hvor hun gjennom en lang prosess jobber med bildene og fjerner unødig støy, for å finne gass og olje forekomster.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Selskapet jeg jobber for samler inn seismiske data fra undergrunnen over hele kloden for å lage tredimensjonale datamodeller. De viser hvordan geologiske strukturer ser ut under havbunnen. Dette gjøres ved å sende lydsignaler ned i jordskorpen som reflekteres og samles inn med et enormt nettverk av lange kabler fylt med avanserte lyttesensorer som slepes etter spesialbygde seismikkskip. Jobben min er å bearbeide dataene. Det er store prosesser som tar lang tid.

For meg er det viktig å skjønne de fysiske parameter som beskriver forskjellige type sedimenter som leire, sand og stein. Jeg prøver å få så mye informasjon som overhodet mulig og benytter matematiske algoritmer for å finne det som er nærmest virkeligheten. Vi samarbeider mye tverrfaglig, både med kunder og også internt i firmaet for å forstå dataen. En annen side av jobben er å lese data kunden gir meg. Det kan for eksempel være brønndata, og prøvene de har tatt hjelper meg til å forstå undergrunnen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok sivilingeniørutdanning i petroleumsfag på NTNU. Jeg hadde et utvekslingsår i Colorado. Det var veldig lurt. Fagene var enormt lærerike og nå som jeg har engelsk som arbeidsspråk, kom året i USA godt med. Det vanligste er å ta en femårig masterutdanning innen geofysikk. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du ikke glad i realfag er ikke dette rett yrke. Litt avhengig av hvilken type stilling du har, så vil jeg si at dette i stor grad er en kontorjobb. Vil du jobbe fysisk så passer ikke dette så godt.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker å jobbe i team og elsker å jobbe med spennende teknologi. Jeg er heldig som jobber i oljebransjen hvor det satses mye på nye teknologiske løsninger. Jeg liker også det internasjonale miljøet og at jobben er variert.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Fysiske beregninger med enorme mengder seismiske data tar dessverre ofte lang tid. Jeg vil helst se resultatet straks, men må være tålmodig og vente til dataene er ferdigbehandlet.

img_3487.jpg

En modell av seismiske båter som innhenter data fra havbunnen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det er høyt under taket for type personlighet og vi har mange typer «nerder» på huset. Du bør ha en interesse for hvordan jorden er satt sammen og ønske å forstå sammenhengen. Det kommer veldig godt med å være teknisk interessert, nysgjerrig, og glad i fysikk.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Jeg jobber i oljebransjen og jeg tror mange studenter tror det er enste mulighet for en geofysiker. Det er det ikke! Selv skrev jeg masteroppgave sammen med PGS om CO₂-lagring. Det blir et stadig viktigere felt som krever mange geofysikere. Utenom oljebransjen er det jordskjelv, geologiske undersøkelser, isbreer, vulkaner, veivesenet og arkeologi som kan være en mulighet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen ligger i overkant av 500 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Oljebransjen har en opptur og det er manko på geofysikere. Oljebransjen er veldig konjunkturavhengig og andre bransjer blir også påvirket. De fleste jobbene er i store byer.

Tekst:
Bente Haraldstad Delmas
    • Det er mye spennende teknologi, og leting etter olje og gass trigger meg.
    • Jeg likte naturfag og matematikk og valgte geofag på videregående. Vulkaner, sedimenter og klima var spennende temaer.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser