Kvalitetssikret av Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.

Arbeidsoppgaver

Ein apotekteknikar arbeider i apotek under fagleg leiing av farmasøytar.

Apotekteknikaren hjelper kundane med å finne riktig legemiddel og bidreg med rettleiing og rådgiving om riktig bruk av legemiddel. Apotekteknikaren kontrollerer at medisinane ein deler ut til kundane stemmer overeins med det legen har gjeve resept på.

Vanlege arbeidsoppgåver for apotekteknikaren:

  • ekspedering av legemiddel, reseptmedisin, sjukepleie-, hudpleie- og andre varer apoteket sel
  • informere om korleis ein skal bruke legemiddel og andre varer 
  • astma- og diabetesrettleiing
  • føflekkscanning
  • vaksinering
  • handtere varer – klargjere og handtere bestillingar

Apotekteknikaren kontrollerer at medisinane som blir delte ut til kundane stemmer overeins med medisinane som legen har gitt resept på. Som apotekteknikar kan du gi råd til kundane om korleis dei skal bruka medisinar og andre varer apoteket sel. Apotekteknikaren kan dessutan ofte ha ansvar for rekneskap, IKT og marknadsføring. Du må halda deg oppdatert på utviklinga i bransjen.

Nokre av arbeidsoppgåvene til ein apotekteknikar kan vere laboratoriearbeid, men det er ikkje så vanleg i apotek lenger. Det er for det meste i sjukehusapotek det kan vere laboratoriearbeid i dag. 

Det krevst autorisasjon som helsepersonell for å kunne arbeide som apotekteknikar. 

Hvor jobber apotekteknikarar ?

Dei fleste apotekteknikarane arbeider i private eller offentlege apotek, men det er òg mogleg å få andre jobbar i legemiddelbransjen. 

Intervjuer

Apotekertekniker Marcus-Andre foran inngangen til apotek 1 i Tønsberg.

Apotektekniker

Marcus-Andre Dahl Jørgensen

Det er en jobb med mye småprating og man lærer seg å bli en menneskekjenner, forteller Marcus-André om jobben som apotektekniker.

Viktige egenskaper

Du bør vera flink til å kommunisera, vera serviceinnstilt, opptatt av etikk og interessert i å oppdatera deg fagleg. Du må ha evne til både å jobba sjølvstendig og i team.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Etter og vidareutdanning

Apotekforeningen tilbyr etterutdanning for apotekteknikarar, for eksempel kurs innan kosthald og ernæring, veterinærmedisin, hjarte- og karsjukdomar, eksem og psoriasis. 

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med apotekteknikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5137103 - FØRSTEAPOTEKTEKNIKER
  • 5137102 - LEDENDE APOTEKTEKNIKER
  • 5137101 - APOTEKTEKNIKER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.