Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det er egentlig veldig tilfeldig. Første året på videregående var jeg utplassert på et apotek, og der trivdes jeg veldig godt. Jeg har hele tiden visst at jeg vil jobbe med mennesker, men ville ikke jobbe på sykeheim eller med barn som hadde det vanskelig. Da tenkte jeg at dette passet bra. I apotek jobber man litt med eldre og litt med barn, men ikke hele tiden. 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Nå jobber jeg på sykehusavdelingen på Sykehusapoteket. Hovedoppgaven vår er å levere legemidler til sykehusene. Arbeidsoppgavene er ganske forskjellig, så dagene er varierte.

Noen dager er jeg på «renrom», der pakker vi om legemidler som vi får levert av en leverandør. Vi pakker om og fordeler medisinen i nye, mindre beholdere. Fra «renrom» blir medisinen sendt til to maskiner som legger medisinen i doser. Hvis jeg jobber på «maskin», får jeg bestillinger på medisin fra avdelingene på sykehuset og oppgaven min blir å ta ut riktig mengde medisin fra maskinen. Maskinen legger medisinen i små poser, som sendes videre til avdelingene i rørpost eller budbil. Jeg kan også være på «plukk», der jeg plukker ordrer som er for stor for maskinene. 

Iblant må jeg ta imot varer på varemottak, som må fordeles på forskjellige lager og ryddes på plass. Vi rullerer veldig mye på arbeidsoppgavene, fordi det er ganske krevende å stå tre dager på rad på én plass.

Det blir ofte hektisk og travelt i løpet av en arbeidsdag, fordi bestillingene skal være ferdige til avtalte tidspunkt. Sykehusene er avhengige av at vi plukker riktig medisin, så vi må være punktlig og nøye, og ikke plukke feil. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Man må gå tre år på videregående. I løpet av de tre årene blir man utplassert på ulike steder. Det er en enkel, men krevende utdanning. Man må vite mye om legemidler og hvordan de virker.

Hos oss er det også ansatte som ikke har gått apotektekniker på videregående. Grunnen er vel kanskje at vi ikke jobber som i et vanlig apotek, men at det er mye arbeid med maskiner og roboter, som ikke direkte krever apotektekniker-utdanning.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Vi står og går mye på jobben. Liker man ikke det, kan det bli utfordrende. 

Hva liker du best med dette yrket?

– Det at arbeidsdagen er så variert, liker jeg veldig godt. Jeg jobber turnus , slik at arbeidstidene varierer. Jobber jeg helg, har jeg en fridag midt i uka, det er fint. Det er også veldig fint å vite at kunden er trygg på at de får legemidlene sine til rett tid og at det er høy kvalitet på tjenesten vi leverer.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Den er litt vanskelig. Da jeg jobbet i vanlig apotek, likte jeg ikke så godt den delen av jobben der man skal drive «mersalg» av produkter. 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Man må like å jobbe med mennesker i alle aldre og jobbe i team. Man må også ha et ønske om å bruke kunnskapen sin og kunne dele den med andre. Å være selvstendig, punktlig og nøye er gode egenskaper. Å like å jobbe under høyt arbeidspress er også en fordel. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man kan jobbe i vanlig apotek, i produksjon av legemidler, i salg og markedsføring, med ulike prosjekter innen helseplattformen som opplæringsansvarlig eller som legemiddelkonsulent. Man kan også jobbe innen IT, og med maskiner som vi har her på sykehusavdelingen. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Etter noen år som apotektekniker ligger kanskje lønnen på rundt 450.000 kroner i året. Og om man jobber turnus , har man helge- og kveldstillegg i tillegg til det. Da kan lønnen komme opp mot 500.000 kr. Om man kommer rett fra videregående, tror jeg man kan forvente litt over 300.000 kroner. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg mener det er ganske stor sjanse for å få jobb. Selv har jeg fått alle jobbene jeg har søkt på. Og vi i Sykehusapoteket søker ofte etter nye ansatte.

Jeg synes jeg har verdens beste arbeidsplass.
Det er fint å vite at kunden er trygg på at det er kvalitet på tjenesten vi leverer.