Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.
Yrkesskildring

Webdesignar

favoritt ikon

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

Ein webdesignar kan arbeide med både innhald og design på nettside, og mange webdesignarar har òg mykje kompetanse på programmering. Nokre gonger skil ein mellom webdesignar og webutviklar når det gjeld desse arbeidsoppgåvene. Webutviklaren har gjerne meir kompetanse på programmering, medan webdesignaren kan mykje om utforming av nettsider.

Korleis arbeidsdagen ser ut kjem an på kvar du arbeider. Dersom du driv eige selskap vil ein del av tida gå til å ha kontakt med kundane og marknadsføre firmaet. Er du derimot tilsett i eit større firma som leverer tenester innan webdesign vil du i hovudsak arbeide med utvikling og design.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein webdesignar:

  • lage spesifikasjonar av bestillingar
  • teikne skisser, skjermbilde, prototypar med meir
  • designe brukarvennlege nettsider og applikasjonar
  • gjennomføre brukartestar, overvake og analysere bruk av nettsider
  • kundemøte og kundekontakt

Ein webdesignar må ha forståing for brukarane sin åtferd på internett, og vere i stand til å lage nettsider som gjør brukaropplevinga best mogleg.

Webdesignaryrket er i rask utvikling. Det er viktig å halde seg oppdatert, både når det gjeld teknikk og programvare, og på korleis internettbrukarar navigerer og leiter etter informasjon på nettsider.

Kunnskap om interaksjonsdesign er ein fordel. Yrket webdesignar har fellestrekk med mediegrafikargrafisk designarmediedesignar, front end-utviklar og interaksjonsdesignar. Mange webdesignarar er utdanna som interaksjonsdesignar.

 

Kvar arbeider webdesignarar?

Som webdesignar kan du arbeide i fleire typar verksemder. Du kan vere tilsett i verksemder som sel webdesigntenester til andre verksemder, eller i store verksemder som treng sine eigne webdesignarar. Du kan òg drive eige føretak, som sjølvstendig næringsdrivande.

Personlege eigenskapar

Som webdesignar må du ha estetisk sans og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du bør vere strukturert og kunne takle tidspress og eit høgt arbeidstempo.

Utdanning

Webdesignarar kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Nokre er sjølvlærte, medan andre har høg kompetanse innan til dømes webdesign, multimediadesign, grafisk design, macdesign eller programmering. Du kan utdanne deg både på høgskole- og universitetsnivå, samt på fagskole.

Sjå oversikt over utdanningsstader

Etter- og vidareutdanning:

Det finst ein rekke kurs og utdanningar som er aktuelle for webdesignarar som ønsker etter- og vidareutdanning.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Grafisk- eller multimediadesigner
Heltid
Alle sektorer
3 719 personer
1 840 personer
1 879 personer
Ca 278 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
45 000 kr
43 500 kr
46 670 kr
540 000 kr
522 000 kr
560 040 kr
Ca 278 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
45 000 kr
43 500 kr
46 670 kr
540 000 kr
522 000 kr
560 040 kr
Ca 291 kr
Ca 280 kr
Ca 302 kr
47 160 kr
45 390 kr
48 900 kr
565 920 kr
544 680 kr
586 800 kr
Ca 291 kr
Ca 280 kr
Ca 302 kr
47 420 kr
45 600 kr
49 200 kr
569 040 kr
547 200 kr
590 400 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Deltid
Alle sektorer
548 personer
325 personer
223 personer
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
40 000 kr
40 000 kr
39 580 kr
480 000 kr
480 000 kr
474 960 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
40 000 kr
40 000 kr
39 580 kr
480 000 kr
480 000 kr
474 960 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 560 kr
42 980 kr
44 470 kr
522 720 kr
515 760 kr
533 640 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 690 kr
43 100 kr
44 610 kr
524 280 kr
517 200 kr
535 320 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Heltid
Privat
3 689 personer
1 827 personer
1 862 personer
Ca 278 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
45 000 kr
43 500 kr
46 670 kr
540 000 kr
522 000 kr
560 040 kr
Ca 278 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
45 000 kr
43 500 kr
46 670 kr
540 000 kr
522 000 kr
560 040 kr
Ca 291 kr
Ca 280 kr
Ca 302 kr
47 170 kr
45 390 kr
48 920 kr
566 040 kr
544 680 kr
587 040 kr
Ca 291 kr
Ca 280 kr
Ca 302 kr
47 420 kr
45 600 kr
49 210 kr
569 040 kr
547 200 kr
590 520 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Deltid
Privat
542 personer
320 personer
222 personer
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 245 kr
40 000 kr
40 000 kr
39 630 kr
480 000 kr
480 000 kr
475 560 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 245 kr
40 000 kr
40 000 kr
39 630 kr
480 000 kr
480 000 kr
475 560 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 600 kr
43 010 kr
44 520 kr
523 200 kr
516 120 kr
534 240 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 730 kr
43 130 kr
44 660 kr
524 760 kr
517 560 kr
535 920 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren lagar brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Klesdesigner i arbeid

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.

Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.

Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.

Kjemiker

Kjemikar

Ein kjemikar undersøker korleis verda rundt oss er konstruert, heilt ned til dei minste delane.

To hender som jobber med seletøy

Salmakar

Ein salmakar lager, reparerer og held ved like selety og bilinteriør.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.

Interiørkonsulent ser gjennom stoffprøver

Interiør­konsulent

Interiør­konsulentar planlegg gode og funksjonelle løysingar for innreiing av rom, alt frå private heim til bedriftslokale.

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

Ein support­konsulent gir teknisk støtte til kundar eller tilsette internt i bedrifta.