Kvalitetssikret av Høyskolen Kristiania 08. desember 2022

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

Arbeidsoppgaver

Ein webdesignar kan arbeide med både innhald og design på nettside, og mange webdesignarar har òg mykje kompetanse på programmering. Nokre gonger skil ein mellom webdesignar og webutviklar  eller systemutviklar når det gjeld desse arbeidsoppgåvene. Webutviklaren har gjerne meir kompetanse på programmering, medan webdesignaren kan mykje om utforming av nettsider.

Korleis arbeidsdagen ser ut kjem an på kvar du arbeider. Dersom du driv eige selskap vil ein del av tida gå til å ha kontakt med kundane og marknadsføre firmaet. Er du derimot tilsett i eit større firma som leverer tenester innan webdesign vil du i hovudsak arbeide med utvikling og design.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein webdesignar:

  • lage spesifikasjonar av bestillingar
  • teikne skisser, skjermbilde, prototypar med meir
  • designe brukarvennlege nettsider og applikasjonar
  • gjennomføre brukartestar, overvake og analysere bruk av nettsider
  • kundemøte og kundekontakt

Ein webdesignar må ha forståing for brukarane sin åtferd på internett, og vere i stand til å lage nettsider som gjør brukaropplevinga best mogleg.

Webdesignaryrket er i rask utvikling. Det er viktig å halde seg oppdatert, både når det gjeld teknikk og programvare, og på korleis internettbrukarar navigerer og leiter etter informasjon på nettsider.

Kunnskap om interaksjonsdesign er ein fordel. Yrket webdesignar har fellestrekk med mediegrafikargrafisk designarmediedesignar, front end-utviklar og interaksjonsdesignar. Mange webdesignarar er utdanna som interaksjonsdesignar.

 

Hvor jobber webdesignarar ?

Som webdesignar kan du vere tilsett i verksemder som sel webdesigntenester til andre verksemder, eller i store verksemder som treng sine eigne webdesignarar. Du kan òg drive eige føretak, som sjølvstendig næringsdrivande.

Intervjuer

Portrettbilde av webdesigner Tommy Gamst Vitikka. Han har på seg grå genser over en grå skjorte og et fjell i bakgrunnen.

Webdesigner

Tommy Gamst Vitikka

Å være UX-designer handler mye om å finne ut av behovet til kunden, forteller Tommy Gamst Vitikka som driver Europas nordligste digitalbyrå.

Viktige egenskaper

Som webdesignar må du ha estetisk sans og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du bør vere strukturert og kunne takle tidspress og eit høgt arbeidstempo.

Lønn

Utdanning

Webdesignarar kan ha svært ulik utdanningsbakgrunn. Nokre er sjølvlærte, medan andre har høg formell kompetanse innan til dømes webdesign, multimediadesign, grafisk design, macdesign eller programmering. Du kan utdanne deg både på høgskole- og universitetsnivå, samt på fagskole.

Dei som har utdanning for yrket jobbar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 516409 - Fagskoleutdanning, interaksjonsdesign, toårig
  • 654108 - Høgskolekandidat, informasjonsteknologi, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med webdesignarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3471129 - WEBDESIGNER
  • 3471118 - WEB-DESIGNER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.
Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokon gangar føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-servicemedarbeidar

Ein IKT-servicemedarbeidar jobbar med drift og vedlikehald av nettverk og programvare, brukarstøtte og service.

Relaterte lenker