Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb
Yrkesskildring

Teknisk teiknar

favoritt ikon

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Som teknisk teiknar lagar du tekniske arbeidsteikningar for bygg, maskiner og anleggsprosjekt eller kart, illustrasjonar og 3D-modellar. Det meste av arbeidet skjer ved bruk av digitale verktøy innan dataassistert konstruksjon.

Som teknisk teiknar utarbeider du 3D-modellar og arbeidsteikningar etter informasjon frå fagspesialistar, som for eksempel designingeniørar og arkitektar. Tekniske teiknarar kan òg ha ansvar for å presentere prosjekt gjennom å utarbeide brosjyrar, publikasjonar og anna presentasjonsmateriell.

Som teknisk teiknar kan du ha ei rekkje ulike stillingstitlar, slik som DAK-operatør, teknisk designar, BIM-teknikar og 3D-visualiserer. Arbeidsområda kan veksle mykje, men felles for alle er at du konkretiserer og visualiserer idear ved hjelp av ulike digitale arbeidsverktøy. 

Tekniske teiknarar samarbeider ofte med mange andre yrkesgrupper, slik som ingeniørar, dokumentørar, entreprenørar og arkitektar.

Kvar arbeider tekniske teiknarar?

Ein teknisk teiknar arbeider ofte med store produksjonsprosjekt og vil gjerne vere tilsett hos arkitektkontor, ingeniør- eller entreprenørfirma. Nokre er offentleg tilsette, medan andre er sjølvstendig næringsdrivande og tek konsulentoppdrag.

Personlege eigenskapar

Som teknisk teiknar er det svært viktig at du er flink til å sjå løysingar, samtidig som du er presis og nøyaktig i arbeidet ditt. Du må vere strukturert, kompetent på data, god på samarbeid og kommunikasjon. Høge krav blir stilt til teknisk innsikt, utføring og nøyaktigheit.

Utdanning

Utdanning som teknisk teiknar, også kalla DAK-operatør eller BIM-teknikar, blir tilbydd ved fleire fagskular og fjernundervisingsinstitusjonar. Du kan òg ta kortare og lengre kurs på privatmarknaden.

Nokre studie, som arkitektur- og ingeniørutdanningane, omfattar opplæring i teknisk teikning. Det finst òg tilbod i høgare utdanning som teknisk teiknar ved utanlandske utdanningsinstitusjonar.

Sjå oversikt over utdanningar 
Sjå også søk på 3D-utdanningar

Opptakskrav
Vanlegvis generell studiekompetanse. Private skolar vurderar som regel realkompetanse på lik linje med studiekompetanse. Har du bakgrunn som handverkar, landskapsarkitekt, interiørkonsulent eller innan data, media eller liknande, vil du med teknisk teikning spisse den kompetansen du allereie har. 

Etter- og vidareutdanning
Med utdanning som teknisk teiknar har du eit godt grunnlag for vidare studiar innan teknisk design, arkitektur eller ingeniørfag. Med generell studiekompetanse kan du òg ta ei relevant universitets- eller høgskuleutdanning.

Kva jobbar denne utdanningsgruppen som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Teknisk tegner
Heltid
Alle sektorer
2 355 personer
779 personer
1 576 personer
Ca 299 kr
Ca 290 kr
Ca 303 kr
48 410 kr
47 030 kr
49 060 kr
580 920 kr
564 360 kr
588 720 kr
Ca 299 kr
Ca 290 kr
Ca 303 kr
48 410 kr
47 030 kr
49 060 kr
580 920 kr
564 360 kr
588 720 kr
Ca 312 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
50 590 kr
48 670 kr
51 550 kr
607 080 kr
584 040 kr
618 600 kr
Ca 312 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
51 710 kr
49 270 kr
52 930 kr
620 520 kr
591 240 kr
635 160 kr
Teknisk tegner
Deltid
Alle sektorer
375 personer
202 personer
173 personer
Ca 284 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
46 000 kr
45 990 kr
552 000 kr
552 000 kr
551 880 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
46 000 kr
45 990 kr
552 000 kr
552 000 kr
551 880 kr
Ca 290 kr
Ca 285 kr
Ca 297 kr
47 060 kr
46 210 kr
48 180 kr
564 720 kr
554 520 kr
578 160 kr
Ca 290 kr
Ca 285 kr
Ca 297 kr
47 630 kr
46 570 kr
49 020 kr
571 560 kr
558 840 kr
588 240 kr
Teknisk tegner
Heltid
Kommunal
213 personer
137 personer
Ca 300 kr
Ca
Ca 304 kr
48 600 kr
49 290 kr
583 200 kr
591 480 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca 304 kr
48 600 kr
49 290 kr
583 200 kr
591 480 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 304 kr
48 390 kr
49 190 kr
580 680 kr
590 280 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 304 kr
48 630 kr
49 470 kr
583 560 kr
593 640 kr
Teknisk tegner
Heltid
Privat
2 128 personer
698 personer
1 430 personer
Ca 299 kr
Ca 290 kr
Ca 303 kr
48 400 kr
46 990 kr
49 040 kr
580 800 kr
563 880 kr
588 480 kr
Ca 299 kr
Ca 290 kr
Ca 303 kr
48 400 kr
46 990 kr
49 040 kr
580 800 kr
563 880 kr
588 480 kr
Ca 314 kr
Ca 302 kr
Ca 320 kr
50 880 kr
48 900 kr
51 850 kr
610 560 kr
586 800 kr
622 200 kr
Ca 314 kr
Ca 302 kr
Ca 320 kr
52 100 kr
49 550 kr
53 350 kr
625 200 kr
594 600 kr
640 200 kr
Teknisk tegner
Deltid
Privat
326 personer
183 personer
143 personer
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca 284 kr
45 830 kr
45 830 kr
45 990 kr
549 960 kr
549 960 kr
551 880 kr
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca 284 kr
45 830 kr
45 830 kr
45 990 kr
549 960 kr
549 960 kr
551 880 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 300 kr
47 030 kr
45 980 kr
48 520 kr
564 360 kr
551 760 kr
582 240 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 300 kr
47 670 kr
46 370 kr
49 500 kr
572 040 kr
556 440 kr
594 000 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

En statsmeteorolog foran et værkart

Meteorolog

Meteorologen jobbar med å forstå og formidle vêr.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

Murer i arbeid

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Nettverksadministrator jobber foran PC

Nettverks­teknikar

Ein nettverks­teknikar feilsøker, driftar og forbetrar datanettverk.

Kran

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Dataelektronikaren installerer, driftar og held ved like elektroniske og datatekniske system og utstyr.

Feier klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Feiar

Ein feiar reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre tre­konstruksjonar.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.