Kvalitetssikret av Noroff 18. oktober 2021

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Arbeidsoppgaver

Som teknisk teiknar lagar du tekniske arbeidsteikningar for bygg, maskiner og anleggsprosjekt eller kart, illustrasjonar og 3D-modellar. Det meste av arbeidet skjer ved bruk av digitale verktøy innan dataassistert konstruksjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein teknisk teiknar:

 • laga 3D-modeller og arbeidsteikningar etter informasjon frå fagspesialister som designingeniørar og arkitektar
 • utarbeida teknisk dokumentasjon 
 • ansvar for presentasjon av prosjekt
 • laga brosjyrar, publikasjonar og anna presentasjonsmateriale 

Som teknisk teiknar kan du ha ei rekkje ulike stillingstitlar, slik som DAK-operatør, teknisk designar, BIM-teknikar og 3D-visualiserer. Arbeidsområda kan veksle mykje, men felles for alle er at du konkretiserer og visualiserer idear ved hjelp av ulike digitale arbeidsverktøy. 

Tekniske teiknarar samarbeider ofte med mange andre yrkesgrupper, slik som ingeniørar, dokumentørar, entreprenørar og arkitektar.

Hvor jobber tekniske teiknarar ?

Mange tekniske teiknarar er tilsette hos arkitektkontor, ingeniørfirma eller entreprenørfirma. Som teknisk teiknar kan du òg vera offentleg tilsett. Det er òg ein del tekniske teiknarar som er sjølvstendig næringsdrivande.

Intervjuer

teknisk tegner Anita Eide Øvland portrett

Teknisk tegner

Anita Eide Øvland

Anita jobber med teknisk tegning i interiørbransjen, og er opptatt av å lage noe fint og funksjonelt for andre.

Viktige egenskaper

Som teknisk teiknar er det svært viktig at du er flink til å sjå løysingar, samtidig som du er presis og nøyaktig i arbeidet ditt. Du må vere strukturert, kompetent på data, god på samarbeid og kommunikasjon.

Lønn

Utdanning

Utdanning som teknisk teiknar, også kalla DAK-operatør eller BIM-teknikar, blir tilbydd ved fleire fagskular og fjernundervisingsinstitusjonar. Du kan òg ta kortare og lengre kurs på privatmarknaden.

Opplæring innan teknisk teikning inngår i visse utdanningar som arkitektur- og ingeniørutdanningar. Det er òg mogleg ta høgare utdanning som teknisk teiknar ved utanlandske utdanningsinstitusjonar.

Utdanningar DAK-operatør 

Etter- og vidareutdanning
Med utdanning som teknisk teiknar har du eit godt grunnlag for vidare studiar innan teknisk design, arkitektur eller ingeniørfag. Med generell studiekompetanse kan du òg ta ei relevant universitets- eller høgskuleutdanning.

De som jobber som tekniske teiknarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tekniske teiknarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7350123 - FAGARBEIDER (TEKNISK TEGNING)
 • 7350122 - TEKNISK TEGNER
 • 7350121 - DAK-OPERATØR
 • 7350120 - OPTISK TEGNER
 • 7350119 - TEGNEASSISTENT
 • 7350118 - KONSTRUKTØR (TEKNISK TEGNING)
 • 7350116 - TEKNISK ILLUSTRATØR
 • 7350114 - TEGNER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 7350113 - TEGNER (TEKNISK)
 • 7350112 - TEGNER (ELEKTROTEKNIKK)
 • 7350111 - TEGNER (BYGGE- OG ANLEGGSTEKNIKK)
 • 7350107 - MASKINTEGNER
 • 7350106 - KARTTEGNER
 • 7350105 - KARTRETTER
 • 7350104 - KARTREPRODUSØR
 • 7350103 - KARTINSPEKTØR
 • 7350102 - KARTGRAFIKER
 • 3114130 - TEKNISK TEGNER (MASKIN)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.