Bilete
Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.
Lenke
iStock.com/Wavebreak Media

Yrkesbeskrivelse

Supportkonsulent

Ein supportkonsulent gir teknisk støtte til kundar eller tilsette internt i bedrifta.

Som supportkonsulent hjelper du menneske, enten det er tilsette i eige selskap eller kundar i bedrifter, med å løyse tekniske problem. Yrket kallast også helpdeskmedarbeidar.

Supportkonsulenten tar imot førespurnadar på chat, telefon og e-post. Du løyser også problem på tekniske tenester som bedrifta driftar, leverer eller bruker.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein supportkonsulent:

 • ta imot førespurnader frå kundar og tilsette
 • gi brukarstøtte
 • søke etter feil og rette opp feil
 • installere og sette opp program eller maskiner
 • lage dokumentasjon og framstille rutinar

Gode kunnskapar om tekniske tenester som programvare, maskiner og nettverk er viktig.

Hvor jobber supportkonsulentar ?

Supportkonsulenten jobbar i alle typar bransjar, både i store og mellomstore bedrifter.

Personlige egenskaper

Som supportkonsulent må du vere flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig og vere i stand til å finne informasjon og løysingar på problem. I mange tilfelle må du kunne meistre teknisk engelsk, sidan brukarrettleiingar ofte er på engelsk. Ei evne til å takle omstilling og endring i eit fagfelt i stadig utvikling er nødvendig.

Utdanning

Du kan utdanne deg på vidaregåande nivå eller på høgare nivå ved høgskolar eller universitet.

Bedrifter

Supportkonsulent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2130112 - IT-BRUKERKONSULENT
 • 2130123 - IT-KONSULENT
 • 2130136 - KUNDEKONSULENT (DATA)
 • 2130106 - RÅDGIVER (DATA)
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 3120130 - BRUKERSTØTTE IKT
 • 3120121 - LEDER IT BRUKERSTØTTE
 • 3120132 - DATAKONSULENT (SUPPORT)
 • 3120123 - DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT)

Sist kvalitetssikret den 25. april 2019, av Abelia, Den Norske Dataforening