Ortopeditekniker scanner føtter som plages av «Conversesyken».
Yrkesskildring

Ortopedi­teknikar

favoritt ikon

Ortopediteknikaren lagar og reparerer ortopediske hjelpemiddel.

Som ortopediteknikar produserer, justerer og reparerer du protesar og andre ortopediske hjelpemiddel til menneske som manglar ein kroppsdel, eller for å få på plass att tapt funksjon i ein kroppsdel.

Ortopediteknikaren arbeider ofte med skinn/lær, saum, metall og støyping med termoplast eller herdeplast. Ortopediteknikaren og ortopediingeniøren samarbeider om design og framstilling av hjelpemiddelet. Ortopediteknikaren samarbeider med ortopediingeniørar, legar, fysioterapeutar og andre fagpersonar når hjelpemiddelet skal tilpassast behova til pasienten. Nokre ortopediteknikarar er spesialiserte innanfor enkelte fagfelt.

Vanlege arbeidsoppgåver for ortopediteknikaren:

  • produsere protesar, ortosar og ortopedisk fottøy
  • kommunisere med brukarar og andre fagpersonar for å kunne framstille eit best mogleg hjelpemiddel
  • handtere materiale, verktøy og maskiner 

Kvar arbeider ortopediteknikarar?

Ortopediteknikarar jobbar ved ortopediske verkstader, så vel som med habilitering og rehabilitering ved sjukehus og sjukeheimar.

Personlege eigenskapar

Du har evne til å samarbeide og kommunisere med pasientane og andre fagpersonar. Vidare har du eit godt handlag og god formsans. Ortopediteknikaren er også tolmodig, nøyaktig og kreativ. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Kva jobbar ortopediteknikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Protese- eller tanntekniker
Heltid
Alle sektorer
825 personer
385 personer
440 personer
Ca 268 kr
Ca 259 kr
Ca 274 kr
43 440 kr
42 000 kr
44 310 kr
521 280 kr
504 000 kr
531 720 kr
Ca 268 kr
Ca 259 kr
Ca 274 kr
43 440 kr
42 000 kr
44 310 kr
521 280 kr
504 000 kr
531 720 kr
Ca 279 kr
Ca 267 kr
Ca 289 kr
45 180 kr
43 330 kr
46 810 kr
542 160 kr
519 960 kr
561 720 kr
Ca 279 kr
Ca 267 kr
Ca 289 kr
45 910 kr
43 790 kr
47 770 kr
550 920 kr
525 480 kr
573 240 kr
Protese- eller tanntekniker
Deltid
Alle sektorer
170 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 050 kr
504 600 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 050 kr
504 600 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca
44 860 kr
538 320 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca
45 030 kr
540 360 kr
Protese- eller tanntekniker
Heltid
Privat
821 personer
384 personer
437 personer
Ca 268 kr
Ca 259 kr
Ca 274 kr
43 430 kr
42 000 kr
44 310 kr
521 160 kr
504 000 kr
531 720 kr
Ca 268 kr
Ca 259 kr
Ca 274 kr
43 430 kr
42 000 kr
44 310 kr
521 160 kr
504 000 kr
531 720 kr
Ca 279 kr
Ca 267 kr
Ca 289 kr
45 190 kr
43 320 kr
46 820 kr
542 280 kr
519 840 kr
561 840 kr
Ca 279 kr
Ca 267 kr
Ca 289 kr
45 920 kr
43 790 kr
47 780 kr
551 040 kr
525 480 kr
573 360 kr
Protese- eller tanntekniker
Deltid
Privat
170 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 050 kr
504 600 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 050 kr
504 600 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca
44 860 kr
538 320 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca
45 030 kr
540 360 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av person med fotprotese.

Ortopedi­ingeniør

Ortopedi­ingeniøren utviklar og tilpassar protesar og andre ortopediske hjelpemiddel.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Radiograf og CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tek bilete som blir brukte til å stille diagnosar.

Patolog titter inn i mikroskop.

Patolog

Ein patolog er ein lege som undersøker forandringar i organ, vev og celler.

En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon

Perfusjonist

Som perfusjonist handterer du hjarte- og lungemaskin i tillegg til andre maskinar under operasjonar.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optikar

Optikarar undersøker syn og avdekker synsfeil hos menneske.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

Ein tann­teknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

Kirurger

Kirurg

Ein kirurg er ein lege som ut­fører operasjonar, i tillegg til anna behandlinga.

Onkologen fører ein person inn i ei strålemaskin

Onkolog

Som onkolog diagnostiserer, planlegg og behandlar du pasientar med kreft.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Spillprogrammerer skriver kode.

Spelprogrammerar

Ein spelprogrammerar jobbar med å lage spelopplevingar.

Kjeveortoped

Kjeveortoped

Ein kjeveortoped er ein tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstillinga og bitet til pasientar.