En marinbiolog undersøker tang i fjæra
Yrkesskildring

Marinbiolog

favoritt ikon

Marinbiologar jobbar med å forske på vekstar, dyr og organismar i vatn.

Ein marinbiolog har biologutdanning. Som marinbiolog forskar og analyserer du funn innan fiskeri- og akvakultur.

Mykje av arbeidsdagen kan gå med til feltarbeid. Då reiser du til ein stad for å gjere undersøkingar, samle inn prøver og observere. Etterpå analyserer du funna og skriv rapport om dei. Ofte vil rapporten vere med på å skape ny kunnskap.

Arbeidsdagen kan variere mykje alt etter kvar du er tilsett. Marinbiologen kan vere tilsett i eit offentleg forvaltingsorgan og jobbe med å overvake dei ulike artane i havet. Han eller ho kan også arbeide som konsulent for bedrifter med behov for kunnskap om det marine miljøet.

Som marinbiolog kan du forske på til dømes fiskeartane og deira populasjon, mogelegheiter for oppdrett av nye artar eller økologiske konsekvensar for maritimt liv ved oljeutvinning.

Yrket slektar på mellom anna fiskeforskar og havforskar.

Kvar arbeider marinbiologar?

Marinbiologar jobbar i fiskerinæringa, forskingsinstitusjonar, utdanningssektoren og ulike typar konsulentfirma. Dei jobbar også i offentleg sektor med til dømes forvalting av marine ressursar. Fiskeridirektoratet er eit døme på ein slik arbeidsstad.

Personlege eigenskapar

Som marinbiolog må du vere interessert i biologi, og da spesielt livet i havet. Du må like å jobbe ute i feltet: vere ute i naturen og utføre forskingsarbeid. Ein del av arbeidet går med på å analysere og rapportere. Du må vere i stand til å jobbe analytisk og strukturert.

Utdanning

For å bli marinbiolog må du ta ei mastergrad. Ho bygger på ei bachelorgrad i biologi. Forskarar har som oftast ei doktorgrad.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar marinbiologutdanna som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for marinbiologar?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Biolog eller fiskeriforsker
Heltid
Alle sektorer
1 265 personer
572 personer
693 personer
Ca 343 kr
Ca 327 kr
Ca 350 kr
55 570 kr
53 020 kr
56 650 kr
666 840 kr
636 240 kr
679 800 kr
Ca 343 kr
Ca 327 kr
Ca 350 kr
55 570 kr
53 020 kr
56 650 kr
666 840 kr
636 240 kr
679 800 kr
Ca 356 kr
Ca 340 kr
Ca 369 kr
57 640 kr
55 020 kr
59 810 kr
691 680 kr
660 240 kr
717 720 kr
Ca 356 kr
Ca 340 kr
Ca 369 kr
58 140 kr
55 490 kr
60 340 kr
697 680 kr
665 880 kr
724 080 kr
Biolog eller fiskeriforsker
Deltid
Alle sektorer
251 personer
145 personer
Ca 354 kr
Ca
Ca 374 kr
57 420 kr
60 610 kr
689 040 kr
727 320 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca 374 kr
57 420 kr
60 610 kr
689 040 kr
727 320 kr
Ca 379 kr
Ca
Ca 408 kr
61 380 kr
66 140 kr
736 560 kr
793 680 kr
Ca 379 kr
Ca
Ca 408 kr
61 460 kr
66 170 kr
737 520 kr
794 040 kr
Biolog eller fiskeriforsker
Heltid
Privat
802 personer
383 personer
419 personer
Ca 349 kr
Ca 337 kr
Ca 362 kr
56 580 kr
54 600 kr
58 620 kr
678 960 kr
655 200 kr
703 440 kr
Ca 349 kr
Ca 337 kr
Ca 362 kr
56 580 kr
54 600 kr
58 620 kr
678 960 kr
655 200 kr
703 440 kr
Ca 366 kr
Ca 348 kr
Ca 383 kr
59 360 kr
56 420 kr
62 050 kr
712 320 kr
677 040 kr
744 600 kr
Ca 366 kr
Ca 348 kr
Ca 383 kr
59 830 kr
56 950 kr
62 470 kr
717 960 kr
683 400 kr
749 640 kr
Biolog eller fiskeriforsker
Deltid
Privat
199 personer
Ca 389 kr
Ca
Ca
63 010 kr
756 120 kr
Ca 389 kr
Ca
Ca
63 010 kr
756 120 kr
Ca 392 kr
Ca
Ca
63 580 kr
762 960 kr
Ca 392 kr
Ca
Ca
63 650 kr
763 800 kr
Biolog eller fiskeriforsker
Heltid
Statlig
460 personer
189 personer
271 personer
Ca 332 kr
Ca 319 kr
Ca 342 kr
53 750 kr
51 630 kr
55 420 kr
645 000 kr
619 560 kr
665 040 kr
Ca 332 kr
Ca 319 kr
Ca 342 kr
53 750 kr
51 630 kr
55 420 kr
645 000 kr
619 560 kr
665 040 kr
Ca 338 kr
Ca 322 kr
Ca 348 kr
54 690 kr
52 170 kr
56 450 kr
656 280 kr
626 040 kr
677 400 kr
Ca 338 kr
Ca 322 kr
Ca 348 kr
55 250 kr
52 520 kr
57 150 kr
663 000 kr
630 240 kr
685 800 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken